Stormløp mot grensesnoking

Stormløp mot grensesnoking

Protesten vokser mot en ny amerikansk lov som gir tollere rett til å kopiere innholdet på din bærbare pc.

Rettighetsforkjempere, turistforeninger, forfattere, teknologer og feminister står side ved side i kampen mot hva mange mener er uhørt inngripen i folks privatliv under dekke av kampen mot terror.

I et skarpt brev til Kongressen protesterer de mot den nye loven, vedtatt av departementet for innenriks-sikkerhet (Department of Homeland Security).

Les brevet her.

Gruppen kommer også med forslag til hvordan forretningshemeligheter og andre sensitive data kan beskyttes ved grensen.

LES OGSÅ: Amerikanske tollere tar den bærbare

Brevet, datert i går, er ført i pennen av en omfattende gruppe ledet an av Electronic Frontier Foundation (EFF), American Civil Liberties Union og Business Travel Coalition.

Mangler personvern

Gruppen ber om at de nye grensekontrollen ikke er vilkårlige og unødvendig inngripende, og ber om bestemmelser som verner flypassasjerer mot misbruk av den nye loven.

Brevet kommer ti dager etter at en ankedomstol bestemte at tollerne ved grensene (Customs and Border Protection (CBP)) har rett til å gå gjennom elektronisk utstyr selv om det ikke foreligger mistanke om at utstyret har ulovlig innhold.

LES OGSÅ: Aktiv politihjelp fra Microsoft

Tollerne gis rett til å se gjennom filer. Men det som virkelig vekker oppsikt er at de også kan kopiere hele innholdet på en maskin.

Det er derimot ikke vedtatt regler for hva tollerne kan eller ikke kan gjøre med slike data.

Det har vært flere presseoppslag i USA den siste tiden om grove personvern-overtramp ved grensekontrollen, som denne artikkelen i Washington Post.

Sikkerhet