Stortinget inn i lagringsdebatten

Stortinget inn i lagringsdebatten

De tre regjeringspartiene fikk orientering av politiet og Datatilsynet.

På et informasjonsseminar mandag fikk representanter fra Ap, SV og Sp en orientering på Stortinget om EUs datalagringsdirektiv. Initiativet til møtet ble tatt av Sp, med bakgrunn i debatten rundt det omstridte direktivet, og en eventuell innføring av det i Norge. Medlemmer av Transport- og kommunikasjonskomitéen og Justiskomitéen var tilstede.

Datatilsynets direktør Georg Apenes og assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet la frem sine synspunkter om direktivet for de folkevalgte, begge med ganske forskjellig syn på saken.

- Det er nok der skillelinjene går, mellom hensynet til etterforsking av grov kriminalitet på den ene siden, og personvernet på den andre siden, sier stortingsrepresentant Irene Johansen (Ap) i Transport- og kommunikasjonskomitéen etter møtet.

Ingen regler i dag

Selv om møtet tok utgangspunkt i å gi en redegjørelse for direktivet og konsekvenser ved innføring av det, var det også en oppvekker for Johansen hvor liten kontroll det er ved behandling av data i politiet i dag.

- I dag har politiet tilgang på tilnærmet de samme dataene (som datalagringsdirektivet krever, red.anm.), men det er ingen klare regler for lagring og sletting av informasjonen. Dette må vi ha klarere regler på, sier Johansen.

Venter på Irland

Georg Apenes mener likevel at slike regler kan innføres uten Datalagringsdirektivet. Det er noe Johansen og resten av møtedeltakerne er klar over, og det er slett ikke er sikkert at direktivet vil bli innført.

- Vi ser nå mot Irland og de prosessene som er i gang der. Det er ikke sikkert dette faller inn under EØS-avtalen, sier Johansen.

LES OGSÅ:

- Norge kan unngå snokeloven

- Irer kan knekke snokeloven

Apenes er sterkt kritisk til et slikt direktiv, og har sammenlignet det med overvåkningssamfunnet i Øst-Europa under den kalde krigen. Han reagerer på at politiet absolutt trenger å ha tilgang på informasjon om alle.

- Erich Mielke har sagt: For å forstå alt, må man vite alt. Han var sjef for Stasi i over tretti år, sier Apenes.

- Overvåkning

SVs Hallgeir Langeland var også tilstede på møtet, og deler Apenes' skepsis om registrering og mistenkeliggjøring av alle.

- Dette er noe venstresida i Norge opplevde i mange tiår. Vi ble overvåket og mistenkeliggjort. Dette er et direktiv som ikke bør innføres, sier Langeland.

Vidar Refvik i Politidirektoratet ville ikke kommentere saken ovenfor Computerworld.

Det er Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet som jobber mest med direktivet fra myndighetenes side, men ingen fra departementene møtte på seminaret mandag.

LES OGSÅ: Myndighetene unngikk direktiv-debatt

På Facebook har nærmere 25.000 brukere blitt med i grupper imot Datalagringsdirektivet.

Les om:

Sikkerhet