Suveren på maskinvare-basert sikkerhet

Suveren på maskinvare-basert sikkerhet

Det er gode tider for såkalte security appliancer. Cisco har festet grepet om den største kakebiten når det gjelder markedsandelene.

Markedet for maskinvarebaserte sikkerhetsenheter opplevde i andre kvartal 2008 en økning på 19,9 prosent i forhold til samme periode ett år tidligere. Tallene er hentet fra IDC, og omhandler salget i Vest-Europa.

Analyseselskapet forteller imidlertid også at antall leverte enheter er redusert med 3,2 prosent i forhold til andre kvartal 2007. Forklaringen ligger i oppblomstringen av high-end appliances.

Den største omsetningen utgjøres nå av UTM-løsninger, som har opplevde en vekst på 14,6 prosent. IDC tror UTM-løsninger nå har en rolle å spille i bedrifter av enhver størrelse, men påpeker at sikkerhetskravene vil variere blant de ulike bedriftene. Det er Fortinet som er markedslederen innen UTM, etterfulgt av Cisco og Watchguard.

Brannmur/VPN-markedet oppnådde en vekst på hele 24,8 prosent, som må tilskrives høyende brannmurer. De mindre brannmurene opplevere svakere tider ettersom de erstattes av UTM-løsninger. Cisco er fremdeles nummer en i dette segmentet, etterfulgt av Juniper Networks og Nokia.

Markedet for IDS-løsninger hadde en nedgang på 33,7 prosent sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes et skifte mot IPS-løsninger, som oppnådde en vekst på 31,7 prosent. Ifølge IDC vil IPS-markedet fortsette å vokse, og da spesielt på grunn av nye lover og regler.

Cisco var markedsleder i både IDS- og IPS-segmentene, mens IBM-ISS og TippingPoint var på henholdsvis andre og tredjeplass for IPS.

Totalt sett er Cisco suveren i markedet for maskinvarebaserte løsninger. Ifølge de siste tallene har de en markedsandel på 29 prosent, mens Juniper følger på andreplass med 7,9 prosent. Deretter finner vi Fortinet (4,1 prosent), Nokia (3,7 prosent) og IronPort Systems med 3,2 prosent.

Cisco hadde også den største veksten med sine 31,4 prosent. Juniper opplevde til sammenligning en nedgang på 3,7 prosent.

Les om:

Sikkerhet