Svensk-tyrkisk hackekrig er alvorlig

Svensk-tyrkisk hackekrig er alvorlig

Kampen mellom svensker og tyrkere lammet tusenvis av hjemmesider. - Land med høy it-bruk er sårbare, også Norge, sier Christophe Birkeland i Norcert.

Sist helg gikk svenske hackere til angrep på tyrkiske hjemmesider for å legge ut bilder og tekster som ikke ønskelige i et muslimsk land. Angrepet var et svar på tyrkiske hackere, som igjen svarte på den svenske kunstneren Lars Vilks' Muhammadtegninger.

Saken førte til at Stefan Grinneby Sitic, senter for it-sikkerhet, sendte ut et advarsel om at saken kunne eskalere, og fraråder svenskene å bruke hackevåpenet.

- Det kan fyre opp under konflikter. Jeg ser det som ganske ikke-konstruktiv og provoserende å ta i bruk slike metoder. Dette gjør situasjonen bare verre, sier Grinneby til svenske IDG.

I Norge mener ikke Norcert at situasjonen er så alvorlig, men følger nøye med utviklingene.

- Vi har uansett nesten hver dag kontakt med Sitic og snakker ofte med Grinneby. Jeg ønsker å avdramatisere denne hendelsen litt, det er ikke så farlig som det ser ut. Samtidig er det kanskje første gang flere tusener hjemmesider blir kompromittert samtidig i Sverige. Det er nytt, sier Christophe Birkeland i NorCert.

"Hacktivister"

NorCert er en del av NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet), og skal forebygge alvorlige angrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon på it-siden, varsle om alvorlige angrep, trusler og sårbarheter og koordinere responsen i forbindelse med alvorlige sikkerhetsangrep. Birkeland er spesialist på å håndtere internett-baserte angrep.

- Dette er ikke den første gang vi ser slike angrep. Rundt krisen med Muhammed-tegningene i Danmark så vi massive angrep mot Jyllands-Posten. Vi kaller dette "hacktivister", altså aktivister som bruker hacking for å få frem politiske budskap, sier Birkeland.

Politisk hacking er et gammelt fenomen på nettet, men metodene blir bedre. I det svenske angrepet ble mange tyrkiske websider endret med bilder og tekster som er støtende i islam. Dette bekymrer Birkeland.

- Størrelsen på dette angrepet sier noe. Jeg er enig med Sitic at denne typen hevnaksjon ikke er hensiktmessig. Hvis grupperinger slåss virtuelt kan ting eskalere.

- Hvor ille kan det bli?

- Det er vanskelig å si. Det kan skape irritasjon, men de store viktige nettstedene skal være såpass godt sikret at de ikke blir berørte av slike angrep, sier Birkeland.

Norge sårbar

Ifølge Birkeland har det svenske politiet, akkurat som I Norge, mulighet å gripe inn hvis det går for langt. Hacking er ulovlig. Store grupper med hackere vil være relativt lett å avsløre. En større fare er hva som skjedde i Estland for noen måneder siden.

- Estland-saken er på mange måter en mer alvorlig form for politisk aksjon. Angrepet var mye mer strukturert, store deler av landets infrastruktur ble lammet, sier Birkeland

Enda verre er at bakmennene ikke er kjent, og vil ifølge Birkeland neppe bli funnet heller. Det er ikke bevisst at Russland, som ble mistenkt rett etter hendelsen, står bak. De kan like godt være folk fra Estland selv som ønsker å presse regjeringen.

- Estland er landet i verden som har kommet lengst med innføring av it. De har satset veldig hardt på det de siste årene, sier Birkeland.

Men Norge er også et land med mye it-løsnigner?

- Ja, Norge er definitivt sårbar.

LES OGSÅ: Svenske hackere angriper Tyrkia

Les om:

Sikkerhet