- Svenskeloven truer norsk økonomi

- Svenskeloven truer norsk økonomi

All norsk informasjon som sendes til utlandet over tele- og internett kan bli lest av svenske myndigheter. - Dette kan få dramatiske konsekvenser, mener Hallstein Bjercke i IKT-Norge.

Onsdag 18. juni i år vedtok den svenske riksdagen en lov som tillater det svenske forsvaret å overvåke all tele- og internettrafikk som går over Sveriges riksgrenser (FRA-loven). Både trafikkdata og innhold i kommunikasjonen skal kunne overvåkes. IKT-Norge er svært bekymret for hvilke konsekvenser dette vil kunne få for norske interesser, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Stort sett all internettrafikk mellom Norge og resten av verden rutes i dag via Sverige og en rekke norske virksomheter oppbevarer sine datalagre på svensk jord. I praksis vil vårt naboland nå få fri innsikt i det meste av vår kommunikasjon med omverdenen og en rekke data om norske interesser.

Konsekvensene av denne nye svenske loven kan ifølge IKT Norge bli svært dramatiske for Norge både sikkerhetspolitisk og økonomisk.

Oppkjøp og jagerfly

Loven trer i kraft 1. januar neste år og vil få store konsekvenser for Norge. Tilnærmet all norsk informasjon som sendes til utlandet over tele- og internett, passerer fysisk gjennom Sverige. All denne informasjonen blir dermed tilgjengelig for svensk overvåkning.

Eksempler på informasjon den svenske forsvaret kan få tilgang på:

· Det norske forsvarsdepartementet post til JSF i USA vedrørende forhandlinger om kjøp av jagerfly.

· StatoilHydros post til utlandet om oljevirksomhet i Iran

· Stortingsrepresentanters kommunikasjon med Europaparlamentet i Brussel

· Norges representant i WADAs varsel om mistanke om doping av svenske idrettsutøvere.

· Norske selskapers oppkjøpsforsøk av svenske selskaper

LES OGSÅ: Sverige innfører snokelov

Alvorlig

IKT-Norge oppfordrer norske myndigheter til raskt å utrede hvilke konsekvenser denne nye svenske loven vil kunne få for Norge. Organisasjonen har i brev til Utenriksministeren og Samferdselsministeren også bedt myndighetene raskt vurdere hvordan norske interesser kan sikres når denne nye loven trår i kraft. Bruk av krypteringsteknologi, mulige alternative infrastrukturer som kan knytte Norge til internett via andre land og eventuelt en nasjonal oppfordring om å flytte norske datalagre ut av Sverige bør utredes.

– Dette kan bli en stor trussel og kan får kjempestore konsekvenser. Både økonomiske og sikkerhetspolitiske, sier direktør for myndighetskontakt, Hallstein Bjercke til E24.

I Sverige var det heftig debatt rundt loven, men i Norge har det vært helt stille. Bjercke tror norske myndigheter kan ha undervurdert trusselen.

– Norge kunne kanskje fått stoppet dette hvis man hadde satt ned foten tidligere. Jeg tror det hadde vært mer uro hvis trafikken for eksempel hadde gått gjennom Russland.

Les om:

Sikkerhet