Symantec sliter med omstrukturering

Symantec sliter med omstrukturering

Nettoresultatet for Symantec gikk ned til 95 millioner dollar.

Sikkerhetselskapet Symantec melder at nettoinntektene for siste kvartal ligger på 95 millioner dollar, ned fra 101 millioner dollar i samme periode i fjor. Selskapet skylder nedgangen på en omorganisering som har kostet 19 millioner dollar.

Symantec offentliggjorde i dag resultatene for første kvartal av regnskapsåret 2008, som ble avsluttet 29. juni 2007. Omsetningen for perioden endte på 1,4 milliarder dollar (8 milliarder kroner) i henhold til de amerikanske regnskapsprinsippene GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), mens non-GAAP-omsetningen vokste med ti prosent sammenlignet med tilsvarende periode ifjor.

Utsatte salgsinntekter ved utgangen av juni 2007-kvartalet var 2,66 milliarder dollar (15,4 milliarder kroner), sammenlignet med 2,31 milliarder ved utgangen av samme periode i 2006, i henhold til GAAP-standarden, skriver selskapet i en pressemelding.

Målt etter non-GAAP-prinsipper nådde salgsinntektene 2,71 milliarder dollar ved utgangen av kvartalet, opp 16 prosent sammenlignet med 2,34 milliarder ved utgangen av juni-kvartalet i fjor. Symantec fortsetter å nyte godt av at et stadig økende volum av forutsigbare driftsinntektene tas fra balansen, ledet av regnskapspraksisen med utsatte inntekter.

Symantec har den siste tiden gjennomført en rekke oppkjøp og andre selskapsmessige endringer.

Sikkerhet