TEST: Panda Cloud Antivirus - Antivirus i skyen

TEST: Panda Cloud Antivirus - Antivirus i skyen

"Panda Cloud Antivirus" er navnet på den kommende internettbaserte løsningen fra Panda Security. Lansering før jul i år.

Cloud computing er et begrep som er i vinden for tiden. Tanken er å kjøre programvare utenfor egen datamaskin og lokalnett på internett («skyen»), i stedet for lokalt. Dette skal gjøre distribusjon av programvare og oppdateringer enklere, i tillegg til at ytelseskravet til brukerens datamaskin blir redusert.

Spanske Panda Security har en løsning under utvikling for å sikre pc-en mot virus, spionprogrammer og andre trusler, basert på skanning i skyen. «Panda Cloud Antivirus» er i skrivende stund tilgjengelig som en offentlig betaversjon, og det er denne vi har testet.

Lett klient, skanning i skyen

Løsningen er basert på det internettbaserte systemet Panda Collective Intelligence (CI). Dette er et nettverk av helautomatiske servere som tar seg av hele antivirussyklusen fra å samle inn testeksemplarer av programvare, analyse og kategorisering, lage rutiner for deteksjon og uskadeliggjøring, til levering av ferdige mottiltak til CI-nodene. Pc-klientene kobler seg i sin tur til CI for skanning og desinfeksjon. På denne måten blir Panda sin viruslab og distribusjon av mottiltak ett og samme system. Det gjør at tiden for å levere løsninger mot nye trusler blir kraftig redusert, ifølge Panda vil CI bruke under seks minutter på analysere og klassifisere en ny fil. CI korrelerer også mønstre og andre egenskaper som forskjellige servere i nettverket oppdager, slik at varianter og nye generasjoner av virus blir detektert etter hvert som forskjellige noder i nettverket støter på dem. Derfor påpeker Panda at løsningen blir kraftigere og bedre, jo flere klienter det er i nettverket.

På pc-en installeres en svært liten klient. Den er utviklet med fokus på å forbruke så lite maskinvareressurser som mulig. Den viktigste metoden klienten bruker, er å skanne idet filer åpnes for eksekvering. I tillegg tilbyr klienten interaktiv bakgrunnsskanning, og en skannemekanisme som kalles «Prefetch Scan». Dette er å skanne nylig nedlastede filer så snart som mulig, ettersom det er stor sannsynlighet for at de kommer til å bli tatt i bruk snart.

Alle mekanismene er basert på å skanne filene mot signaturer, adferdstrekk og andre identifiserende elementer i filene. Klienten har en lokal kopi av et utvalg av informasjonen som CI bygger opp, slik at den ikke er avhengig av å alltid være koblet til internett. I de fleste tilfellene vil imidlertid filfragmenter overføres til CI for analyse. Med denne arkitekturen har Panda samtidig eliminert behovet for at klienten alltid må ha oppdaterte signaturfiler. Så lenge pc-en er tilkoblet internett, er den totale kunnskapsdatabasen som CI bygger opp det som er grunnlaget for å identifisere trusler på pc-en.

Uferdig, men lovende

Utgaven av Panda Cloud Antivirus som vi har testet, er i versjon 0.8.82. Produktet er definitivt i betautgave ennå, og det bærer det preg av. Brukergrensesnittet er svært spartansk og ennå ikke feilfritt, og det er svært få muligheter til konfigurering av produktet. I tillegg har det «barnesykdommer» i forhold til ytelse og stabilitet, som er å forvente av et betaprodukt. Dagens utgave er derfor ikke egnet for andre enn erfarne og avanserte brukere.

Disse innvendingene forventer vi er eliminerte når produktet blir offisielt lansert. Da kommer Panda Cloud Antivirus til å bli et attraktivt gratisalternativ på ren antivirusfunksjonalitet. Bare det å slippe å oppdatere signaturfiler som tradisjonelle løsninger er avhengige av, er en stor forbedring.

Treffsikkerheten har vårt søstermagasin i USA dokumentert: i slutten av august i år brukte pcworld.com det anerkjente testlaboratoriet AV-Test.org for å teste gratis antivirusprodukter. Her kom Panda Cloud Antivirus best ut på treffsikkerhet, med en treffsikkerhet på 99.4 prosent i AV-test sitt viruslaboratorium. Dette gjør løsningen svært tillitsvekkende.

Av den grunn alene har vi ingen betenkeligheter å anbefale Panda Cloud Antivirus når produktet har blitt ferdig. Hold øye med www.cloudantivirus.com mot slutten av året!

Les om:

Sikkerhet