Tilbyr sikkerhet for skyen

Tilbyr sikkerhet for skyen

Cloud computing kan være et problem for it-sikkerheten. Ironport tar utfordringen.

Sikkerhetsløsningen Ironport leveres i tre forskjellige varianter. Én av dem er neste generasjon fjernlevering, som tar med seg elementer fra "cloud computing", programvare som tjenestelevering (SaaS) og fjernadministrerte tjenester.

Hybridløsningen tar opp i seg kritikken mot SaaS-tjenester om at de tar for mye av kontrollen og råderetten over informasjon og data fra virksomheten.

Ironport ble kjøpt av Cisco for to år siden, og integreringen i Cisco ble fullført et halvt år senere. Ironport hører til i UTM-gruppen av nettverksenheter og er beregnet for å sikre epoststrømmene, inkludert antivirus med flere skannere og antispam.

I tillegg kommer løsninger for DLP og epostkryptering. I Norge hevder selskapet å ha 100 kunder av alle typer virksomheter, både store og små, og private og offentlige.

Tre modeller

Distribusjonsmodellen er fullt ut kanalorientert, og følger tre modeller: Det er fjernadministrert (Managed), SaaS/Cloud (Hosted) eller en hybrid hvor de viktigste komponentene er fjernadministrert, men de står fysisk hos kunden, mens resten er "cloud computing".

Bakgrunnen er ønsket fra kunder om å ha kontroll over egen vital informasjon, og behovet for mer fleksibilitet i sikringen av egne systemer. I dette tilfellet er det epostkryptering og innholdskontroll (DLP) som blir lagt i bedriften, bak brannmuren. Slik kan svar til en slik kryptert epost også krypteres tilbake den opprinnelige avsenderen.

Epostkryptering er i ferd med å bli svært viktig, blant annet som følge av den nye svenske overvåkingsloven (FRA-loven). Les videre på neste side!

Sikkerhet