Tittel med mange betydninger

Tittel med mange betydninger

Hva er en systemadministrator? Alt fra «den som driver med data på jobben» til avansert spesialist.

I dag er systemadministrasjon noe helt annet enn for bare for få år siden. Prinsippet om å kunne konfigurere datamaskiner, periferiutstyr, operativsystemer og applikasjoner og så overvåke og kontrollere systemene er det samme.

Men maskinvaren, så vel som operativsystemene og applikasjonene, har endret seg mye. Den omfattende innføringen av virtualisering er et eksempel på det.

Også kravene til datasystemene er endret. Der du tidligere hadde hele natten til å ta backup og utføre vedlikehold, skal systemene være oppe døgnet rundt.

Med innføring av web-basert databehandling, tjenesteorientert arkitektur og at du også må forholde deg til eksterne brukere, er kravene til skalering og håndtering av sikkerhet også helt andre enn før.

Selv om mye er blitt enklere med dagens datasystemer, er de selv for en liten organisasjon blitt mer komplekse enn før. For ti år siden kunne selv en middels stor norsk virksomhet greie seg med én server som håndterte fildeling og utskrift.

Kanskje hadde du en epost- eller gruppevareserver i tillegg. Hva er det mot dagens mylder av bokser med virtuelle servere?

Legger vi til myndigheters krav til dokumentasjon, for ikke snakke om eventuelle internrevisorers krav til dokumentasjon av ROI, TCO og andre økonomiske forhold, forankring av it-løsninger i organisasjonen, kvalitetssikring, ITIL, ISO og så videre, ser vi at rollen som systemadministrator er omfattende.

Mange virksomheter har én person som skal håndtere alt fra installasjon av klientprogramvare, se til at systemene fungerer som de skal og holde seg orientert om ny teknologi som kan være til nytte for virksomheten.

Noe nytt hele tiden

Mange virksomheter som har flere personer i it-avdelingen sørger for at de har forskjellig faglig bakgrunn og at arbeidsoppgavene fordeles slik at kompetansen blir benyttet best mulig. Men den tekniske utviklingen går raskt.

Uansett hvor velutdannet du er møter du hele tiden noe nytt som du må forholde deg til.

Det finnes ingen klar avgrensning av hva som ligger i begrepet systemadministrasjon, og pliktene til en systemadministrator varierer mye fra virksomhet til virksomhet.

Tradisjonelt er systemadministratorens oppgave å installere, supportere og vedlikeholde servere eller andre datamaskinsystemer, samt å sikre disse mot driftstans og misbruk eller angrep. Planlegging for videre utbygging eller endringer av systemene blir også ofte lagt på systemadministrator.

Når det gjelder sikkerhet, er det relativt vanlig i større virksomheter å holde seg med egne sikkerhetsansvarlige, som har til oppgave å håndtere den overordnede sikkerheten så vel som brannmurer og innbruddssikringssystemer.

Evig utdanning

Mange steder er det blant oppgavene til en systemadministrator å håndtere applikasjoner, noe som medfører skripting eller programmering. Andre steder er systemadministrator også prosjektleder for større og mindre it-prosjekter.

Enkelte administratorer befinner seg også i rollen som kursledere for intern opplæring.

Det finnes en rekke utdanninger som fører frem til at du skal kunne jobbe som systemadministrator, i alle fall i en relativt snever definisjon av rollen. Blant annet tilbys det ved Høgskolen i Oslo masterstudium i nettverks- og systemadministrasjon i samarbeid med Universitet i Oslo, Institutt for informatikk.

Men det som virkelig teller er selvsagt sertifiseringer. Det finnes et utall av dem, og de fleste leverandører av maskinvare, operativsystemer og applikasjoner har sertifiseringsordninger. Noen kan ikke få nok av sertifiseringer, og enkelte virksomheter krever sertifiseringer av sine medarbeidere.

Sikkerhet