- Tramper på innsattes rettigheter

- Tramper på innsattes rettigheter

Ukontrollert, uoffisielt og svært alvorlig. Datatilsynet slakter personvernet ved Ila fengsel.

Datatilsynet gjennomførte 13. november i fjor tilsyn av Ila fengsels- og sikringsanstalt. Resultatene er nedslående. Fengselet har brutt flere punkter ved personopplysningsloven ved manglende kontroll og sikkerhet knyttet til informasjon om de innsatte. Datatilsynet anser forholdene som svært alvorlig, og mener at de innsattes rettigheter blir trampet på.

- Dette er nok blant de mer graverende tilsynene jeg har vært på. Det er særlig kombinasjonen av forholdene som er alvorlig. De tar friheten vekk fra enkeltpersoner, sier senioringeniør Helge Veum ved tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet.

Mangelfull kontroll

Den knusende tilsynsrapporten peker på flere forhold knyttet til behandlingen av sensitive personopplysninger om de innsatte, men også besøkende. It-systemet Kompis brukes til lagring av informasjon, men opplysninger er også blitt lagret uten skikkelige system og rutiner i egne mapper. Det er ingen kontroll på hvem som tar ut hvilken informasjon om hvilke personer.

Følgende punkter er nevnt i Datatilsynets rapport:

”Det foreligger et uoffisielt og ukontrollert personregister ved Ila (...) inneholdende svært sensitive personopplysninger, jf pkt 5 og 6.1”

”Den behandling av personopplysninger som skjer i fagsystemet Kompis mangler et rettslig grunnlag, i form av en lovhjemmel, pkt 6.3”

”Etter Datatilsynets vurdering ivaretar ikke KSF [Kriminalomsorgens sentralforvaltning, red.anm] de registrerte grunnleggende rettigheter etter personopplysningsloven, med hensyn til innsyn, retting og sletting, pkt 6.5”

”KSF har ikke etablert et internkontrollsystem for å sikre at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til lovgivningen, pkt 6.6”

”KSF har ikke foretatt relevante risikovurderinger av behandlingen, pkt 6.9”

”KSF har ikke sørget for tilfredsstillende informasjonssikkerhet , særlig med tanke på konfidensialitet, pkt 6.8”

”KSF har etter Datatilsynets vurdering gitt tilsynet mangelfull og feilaktig informasjon på vesentlige punkter pkt 6.10”

Justisdepartementets Kriminalomsorgsavdeling anbefales å delegere bort ansvaret for etterlevelsen av personopplysningsloven”

Justis har ansvaret

Datatilsynet mener også det er bekymringsfullt at ansvaret for manglene som er avdekket, kan tilbakeføres til Justis- og politidepartementet, det samme departementet som har forvaltningsansvaret for nettopp personopplysningsloven.

- Dette har også skjedd ved andre fengsler. De har hatt informasjon liggende i filmapper. Det var ukjent for Kriminalomsorgen sentralt, de vet ikke hva som skjer på hvert lokale fengsel av informasjonsbehandling. De har ingen oversikt, sier Veum.

Datatilsynet mener også at Kriminalomsorgen har et spesielt ansvar for at personopplysningsloven følges når det gjelder personer som er satt i fengsel.

”Tilsynet vil presisere at en dom på frihetsberøvelse ikke innebærer at man samtidig fradømmes andre grunnleggende rettigheter, som retten til privatliv under og etter soning. Tvert imot tilsier den registrertes situasjon som innsatt at myndighetenes behandling av vedkommende bør være underlagt en god og demokratisk kontroll” skriver Datatilsynet i sin rapport.

Utbredt system

Problemene som Datatilsynet peker på i sin rapport kan føres tilbake til Ila fengsel lokalt, men også Kriminalomsorgen sentralt. It-systemet Kompis har 4000 brukere på landsbasis, og inneholder informasjon om innsatte i Norge siden 1992.

- Dette tilsvarer rundt 30.000 personer, som alle brukerne over hele landet har tilgang til. Det er riktignok begrenset informasjon alle brukerne har tilgang til, men vi mener likevel at det som er tilgjengelig er unødvendig. Det problematiske i det hele er at vi ikke vet om informasjonen er misbrukt eller ikke. Men det finnes utro tjenere og det vil nok helt sikkert være det innenfor Kriminalomsorgen med 4000 ansatte. Det er all grunn til å være bekymret, sier Veum.

LES OGSÅ: Dytter ansvaret oppover og Har ikke hatt oversikt

Sikkerhet