Tre av fire vil kopiere ulovlig

Tre av fire vil kopiere ulovlig

BI og NTNU er stappfulle av pirater. Tre av fire avgangsstudenter sier de vil bruke ulovlig kopiert programvare i fremtiden.

Nesten to av fem sier også at det ikke bør være ulovlig å bruke piratkopier i arbeidslivet, og en av ti aksepterer dette dersom det betyr at bedriften sparer penger.

Det er med andre ord en svært liberal holdning til piratkopiering blant fremtidens ledere.

Dette kommer frem i en undersøkelse som er gjort av Studconsult BI, på vegne av Business Software Alliance (BSA), en organisasjon som jobber med å bekjempe piratkopiering. Den omfatter 100 svar fra avgangsstudenter ved BI og NTNU.

- Universitetet og politikerne bør ta ansvar for at konsekvensene blir tydeliggjort, sier Lene Møll. Hun er informasjonsansvarlig ved studentforeningen til BI-studentene i Oslo. Hun mener moralen er blant studentene er i orden.

- Jeg tror kanskje det bare er uvitenheten som er skremmende, mener Møll.

Motstridende holdninger

Undersøkelsen viser at studentene ser forskjellig på bruk av piratkopiert programvare hjemme og på jobb. Mens 75 prosent svarer i undersøkelsen at de kommer til å benytte piratkopiert programvare i fremtiden, så mener 74 prosent at det ikke skal være lov å bruke piratvare på jobb.

- At disse studentene, som snart skal ut i arbeidslivet, har så liberale holdninger til lovbrudd skremmer meg, sier Thor Mosaker, talsmann for BSA Norge.

Han legger til at universitetene og politikerne må ta ansvar og sørge for at studentene kjenner til lovverket.

Blant hans medlemmer finner vi store og kjente, internasjonale bedrifter som Adobe, Dell og Symantec.

- Jeg tror ikke de er klar over at de fleste bedriftene har lovlige lisenser. De har jo oftest kjøpt lisenspakker. Jeg tror ikke problemet finnes i næringslivet, men at studentene kanskje tror at det finnes. Det er synd, sier Møll i studentforeningen.

- Kanskje er det strafferammene de ikke er klar over, sier Møll.

Utdrag fra undersøkelsen

Tror du at du kommer til å benytte ulovlig kopiert programvare i fremtiden?

2009

2010

2011

Ja

66%

71%

75%

Nei

11%

9%

9%

Vet ikke

23%

21%

16%

Synes du det bør være ulovlig å benytte ulovlig kopiert programvare på jobb?

2009

2010

2011

Ja

75%

76%

74%

Nei

15%

18%

17%

Vet ikke

10%

6%

9%

Vil du akseptere å bruke ulovlig kopiert programvare dersom bedriften du jobber for kan spare penger?

2009

2010

2011

Ja

19%

20%

13%

Nei

67%

63%

71%

Vet ikke

14%

17%

6%

Kjenner du til at det er en strafferamme på inntil tre års fengsel og/eller økonomisk erstatning for grove brudd på åndverksloven?

2009

2010

2011

Ja

42%

52%

44%

Nei

53%

41%

51%

Vet ikke

5%

8%

5%

Les om:

Sikkerhet