Trend Micro sikrer sensitive data

Trend Micro sikrer sensitive data

Med oppkjøpet av Provilla kan Trend Micro nå gi brukerne opplæring og beskyttelse for å hindre datalekkasjer.

Trend Micro tar nå mål av seg å drive sikkerhetsopplæring av ansatte med LeakProof 3.0. Dette er en programvare som skal sette en stopper for at sensitive data forlater bedriften slik at de altså ikke kommer i feil hender. Sluttbrukere som forsøker å kopiere sensitive bedriftsdata eller sende dem via e-post, vil få opp et vindu som genereres av den nye programvaren. Her får brukerne da beskjed om at de ikke kan kopiere eller sende informasjonen, samtidig som de også får se en URL hvor de selv kan lese om hvorfor.

Meningen er selvsagt at bedriften skal hindre datalekkasjer, men også at ansatte skal få større innsikt i sikkerhetspolicyer og hvorfor de er viktige.

LeakProof består av klientprogramvare på hvert endepunkt som sjekker data som er i ferd med å kopieres eller sendes, samt filtrerer disse ut i fra policyene som er satt via en LeakProof-serverappliance. De sensitive dataene oppdages ved å se etter nøkkelord, populære uttrykk eller datatyper som for eksempel kredittkortnumre. Men det kan også sees etter metadata som filstørrelser, hvem som opprettet dem og andre filegenskaper.

Denne versjonen gir sikkerhetsansvarlige mulighet til å blokkere overføringer av sensitive data, men også kreve at dataene krypteres eller at brukeren må begrunne hvorfor de skal flyttes. Et vindu krever en god grunn og kan deretter tillate at dataene transporteres. En kopi av begrunnelsen sendes så til administratoren som bestemmer om grunnen er god nok eller ikke, og kan om nødvendig ta det hele med den aktuelle brukeren.

Klienten av programvaren kan skanne hvert endepunkt på jakt etter sensitive data og rapportere om sin fangst til serverenheten. Her kan det lages rapporter som et grunnlag for policyer rundt datalekkasjer.

LeakProof konkurrerer med lignende løsninger fra selskaper som Reconnex, Tablus, Vontu, Websense og Vericept. Trend Micro kjøpte Provilla i oktober og ser for seg at LeakProof vil integreres med OfficeScan-porteføljen. Men de vil likevel fortsette å selge dette som et frittstående produkt for kunder med sikkerhetsprodukter fra andre aktører.

LeakProof 3.0 vil være tilgjengelig i løpet av første kvartal 2008, og prisen avhenger av antall brukere og servere. Mer informasjon om løsningen finnes på www.provilla-inc.com.

Les om:

Sikkerhet