Troller minnesider

Troller minnesider

Døde hetses i sosiale medier, Norsis anbefaler å ikke svare på trolling, men rapportere hendelser til operatøren.

Ifølge Norsis (Norsk senter for informasjonssikring) er det et stadig økende problem med trolling på minnesider for avdøde personer.

Trolling er for ordens skyld et fenomen på nett hvor personer skriver innlegg på debattforum eller i sosiale medier i den hensikt å hisse opp andre.

Det er riktignok ikke noe nytt at personer troller minnesider for avdøde, såkalt "RIP Trolling", men ifølge Norsis har det vært en en økning i slik aktivitet i det siste.

RIP-trolling innebærer at personer legger ut provoserende og/eller støtende meldinger og bilder bare for å skape ubehag og sinne. Slik aktivitet kan være svært belastende for etterlatte.

Norsis anbefaler at de som måtte kommer over slik trolling, ikke biter på kroken og svarer på innleggene. Tross alt er det oppmerksomhet og å lage kvalm som er målet med trollingen.

Det beste er å dokumentere trollingen ved for eksempel å ta en skjermdump av innlegget, og melde fra til de ansvarlige for nettstedet det gjelder, for eksempel Facebook.

- Deretter burde innlegget slettes, anbefaler Norsis.

Tjenesten Slettmeg.no kan forresten også bidra, og har en rekke utmerkede råd og tips om hvordan man kan forholde seg til hetsing på nett.

Lurt å melde fra

Man bør melde fra om hets, trolling og alvorlig mobbing på nett. I alvorlige tilfeller, også til politiet.

I 2011 ble for eksempel en britisk mann dømt til 18 ukers fengsel for å ha trollet en minneside over unge mennesker som hadde tatt sine egne liv. Han ble også fratatt retten til bruke sosiale medier på fem år, skriver den engelske organisasjonen Family Lives.

Mannen hadde blant annet lagt ut støtende bilder og meldinger på minnesiden på Facebook, i tillegg til å ha publisert en video på Youtube hvor han hetset minnet til en ung jente som hadde begått selvmord tidligere samme år.

Også her i Norge har det vært en rekke saker som har endt med straff eller bøter for nettmobbere og oppmerksomhetssyke troll. Til og med Statsminister Jens Stoltenberg tok opp temaet i nyttårstalen sin i år, hvor han blant annet sa at hatfulle ytringer på nettet skal straffes, på lik linje med annen mobbing og hets..

- Men husk, vi har alle et ansvar for å ta et oppgjør med mobbing, sa statsministeren ifølge VG.

Det er viktig å huske på at trusler og hets på nett faktisk får konsekvenser ute i den virkelige verden.

Sikkerhet