Tryggere i Skandinavia

Tryggere i Skandinavia

Personvernundersøkelse gir antydling av hva "folk flest" tenker om digitalt personvern.

EMC Privacy Index er en global undersøkelse som ser på vanlige menneskers holdninger til personvern og bruk av digitale tjenester. Den er gjennomført i totalt 13 land og to regioner, med 1.000 respondenter fra hvert. Dette skal gi en antydning på hvordan folk flest, verden over, vurderer trusselbildet.

Skandinavia er opprinnelig ikke inkludert i undersøkelsen, men EMC Norge har spedd på med tilsvarende antall respondenter fra Norge og Sverige i tillegg til de opprinnelige 15 landene.

Ofrer personvern

Digitale verktøy og redskaper har revolusjonert verden på kort tid, både på godt og vondt. I Privacy Index-undersøkelsen antydes at mens forbrukere ønsker seg fordelene, skal det ikke gå på bekostning av personvernet.

I undersøkelsen er det respondenter i India på 45 prosent som er mest villige til å ofre privatlivets fred for digitale bekvemmeligheter. Tilsvarende tall for Norge er 16 prosent, mens hos svenskene er én av fem klare til å si fra seg personvern for teknologien.

Når det gjelder hvilke digitale fordeler som settes høyest, er det "tilgang til informasjon og kunnskap" som rangerer høyest med 91 prosent globalt. Litt under halvparten er villige til å ofre privatlivet for denne tilgangen. Også blant de som rangerte enklere tilgang til pasientjournaler og helserrelatert informasjon er litt under halvparten villige til å si fra seg personvern.

Når det ble spørsmål om det store personvern-spøkelset "beskyttelse fra terrorangrep og kriminelle handlinger" bikket prosentandelen som er villige til å gi fra seg sine personvern-rettigheter til over halvparten av respondentene.

Beskytter ikke egen informasjon

En annen trend som kan trekkes ut fra undersøkelsen er at forbrukere generelt sett ikke er spesielt flinke til å sette seg inn i og beskytte seg mot eventuelle kriminelle-, økonomiske-, eller personvernrelaterte trusler i det digitale rom.

Ifølge Privacy Index gjør nemlig de fleste ikke noe spesielt for å beskytte seg selv og sine opplysninger i cyberspace. Ansvaret legges i hovedsak over på tjenesteleverandører, og 51 prosent av respondentene mener at selskaper som bruker, bytter eller selger personlig informasjon for økonomisk gevinst er den største fremtidige trusselen mot digitalt personvern. Manglende oppmerksomhet fra myndighetene ligger også høyt på trussel-listen med 31 prosent.

Bare 11 prosent mener "manglende oppmerksomhet hos vanlige folk som meg" er den største trusselen.

Det kommer også frem når respondentene svarer på grunnleggende sikkerhetsspørsmål som rutiner med passord. Globalt sett svarer 38 prosent av de ikke skifter passord regelmessig. Når det gjelder Skandinavia, så ligger de norske respondentene på 37 prosent, mens svenskene er litt flinkere da 21 prosent melder at de skifter passord jevnlig.

På mobile enheter er nordmenn litt flinkere. Her svarer ni av ti respondenter at de bekytter seg med passord på mobilen. Globalt sett svarer 39 prosent det samme.

Deler ukritisk

Man ikke kan foreta en personvernundersøkelse uten å ta for seg sosiale medier. Selv om de fleste av respondentene med 33 prosent globalt og 11 prosent i Norge, sier de ikke tilpasser sikkerhetsinnstillinger på sosiale medier, benytter mange seg i det minste av mulighetene til å styre sin egen informasjonsflyt.

Likevel antyder undersøkelsen at på tross av uttrykt interesse og bekymring for personvern i sosiale medier, deles ukritisk personlige data i samme kanal. Her er også tilliten til leverandører og tilbydere forholdsvis lav. Omlag halvparten, globalt sett, har liten tro på at sosiale medieselskapene har kompetanse nok til å beskytte personlige data. Noe overraskende har 39 prosent av respondentene tillit til selskapenes etikk.

Litt tryggere i nord

I undersøkelsen svarer 38 prosent av nordmenn at de har blitt rammet av handlinger som har vært en trussel for personvern og sikkerhet. Dette er lavere enn det globale gjennomsnittet på 51 prosent, og ganske nært svenskene på 41 prosent for tilsvarende.

For eksempel har bare ti prosent i Norge opplevd å bli frastjålet mobil eller pc, mens tilsvarende globale tall ligger på 18 prosent.

Topp fem hendelser for Norge er:

  1. Kredittkort misbrukt eller stjålet
  2. Hacket epost-konto
  3. Frastjålet eller mistet pc, nettbrett eller mobil
  4. Frastjålet førerkort, pass eller andre myndighetspapirer
  5. Hacket konto i sosiale medier

EMC Privacy Index er tilgjengelig på nett, riktignok uten tall for Norge og Sverige.

Les om: