Tyskland stopper datalagring

Tyskland stopper datalagring

Direktivet er grunnlovsstridig, konkluderer tysk domstol.

Den tyske forfatningsdomstolen avsa kjennelse i dag om at datalagringsdirektivet er grunnlovsstridig.

Den tverrpolitiske aksjonen Stopp Datalagringsdirektivet mener dommen må få konsekvenser for den norske debatten.

- Denne dommen et slag i ansiktet til de som har forsøkt å bagatellisere datalagringsdirektivets alvorlige konsekvenser for personvernet. Det vil være oppsiktsvekkende om Norge nå finner på å implementere et direktiv som EUs viktigste medlemsland finner grunnlovsstridig, sier leder av Stopp Datalagringsdirektivet, Lars Henrik Paarup Michelsen.

Tung dom

Datalagringsdirektivet er på høring i Norge og vil ventelig bli behandlet av Stortinget i løpet av året. En bred sammenslutning av politiske partier, fra Rødt til FrP, er motstandere av direktivet i Norge. Arbeiderpartiet er avhengige av Høyres stemmer for å få direktivet vedtatt.

Tyskland er det andre landet i Europa hvor datalagringsdirektivet er klaget inn for en forfatningsdomstol. 8.oktober i fjor kom også den rumenske forfatningsdomstolen fram til at datalagringsdirektivet er grunnlovsstridig.

- Dette er en tung dom, Tyskland er lokomotiv i Europa og det største landet. I tillegg kjører de en minimum lagringsperiode, slik at det vil være vanskelig å tilpasse loven etter dommen, mener Michelsen.

Les om:

Sikkerhet