Tyverisikring av mobilen

Tyverisikring av mobilen

Smarttelefoner inneholder mye data som er privat eller bedriftsintern. Det er et problem når mobilen kommer på avveie.

Hver eneste dag mistes og stjeles det et stort antall mobiltelefoner. Det er bare en brøkdel av dem som kommer til rette igjen, og ingen vet hva de har vært utsatt for i mellomtiden. Samtidig lagrer dagens mobiltelefoner langt mer informasjon inni seg enn noen gang før, og det gjelder spesielt for smarttelefonene.

Smarte mobiltelefoner med flerfoldige gigabytes lagringskapasitet har lenge vært identifisert av sikkerhetsekspertene som en sikkerhetstrussel. Dokumenter, prislister, kontaktdatabaser, kalendere og e-poster blir liggende lokalt lagret på mobilen. Det er et sikkerhetsproblem i det mobilen kommer på avveie.

Finske F-Secure Anti-Theft for Mobile er en løsning for å hindre informasjonstap om telefonen blir borte. Det er et selvstendig produkt som er designet som et enkelt sikringstiltak som installeres på mobilen for å beskytte informasjonen. Dette gjør at løsningen er like egnet for privatpersoner som for profesjonell bruk. Produktet har tre hovedfunksjoner:

* Fjernsletting (Remote Wipe): Ved hjelp av en enkelt SMS kan man slette all konfidensiell informasjon på telefonen.

* Fjernsperring (Remote Lock): Ved hjelp av en enkelt SMS kan man låse telefonen for bruk.

* Tyverikontroll (Theft Control): Dersom SIM-kortet byttes ut, vil mobilen låses og en SMS sendes til deg for å informere om det nye nummeret.

Produktet er tilgjengelig nå, og støtter mobiltelefoner som bruker Symbian (versjon 9.x) og Windows Mobile (versjon 6 Standard og Professional). Det kan kjøpes på produsentens nettbutikk, og nå i introduksjonsperioden koster en evigvarende lisens for én telefon € 9,95. Dette er 50 prosent rabatt i forhold til oppgitt listepris.

Sikkerhet