UiO satser på sikkerhet

FORNØYD: It-sikkerhetsbransjen, her representert ved Nils Johan Brede i Watchcom, synes å være svært fornøyd med UiOs planer om et mastergradsstudium i it-sikkerhet. (FOTO: Stig Øyvann)

UiO satser på sikkerhet

UiO vil tilby masterprogram i it-sikkerhet fra høsten 2017. It-sikkerhetsbransjen jubler.

Ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) ved Universitetet i Oslo (UiO) jobbes det i disse dager intenst med en fullstendig omarbeiding av fakultetets studietilbud. Hvordan alle detaljer blir til slutt er ennå ikke fastsatt, men det er allerede klart at UiO kommer til å tilby et studieprogram på mastergradsnivå i it-sikkerhet.

Det er en svært god nyhet for en bransje som har et stadig økende behov for ressurser, samtidig som det allerede nå er vanskelig tilgang på kvalifiserte kandidater.

Høy etterspørsel

Blant alle disiplinene som hører til innunder it-fagene, er kanskje it-sikkerhet det fagområdet med lysest framtidsutsikter. Vi er vel kjent med et stadig økende og mer komplisert trusselbilde, og det finnes ingen antydninger om at det skal bli mindre av det i framtiden – snarere tvert i mot.

Dette fører til et økende behov etter flere fagfolk på området, og dette har også UiO nå tatt innover seg i planarbeidet sitt.

-- Alt vi gjør er basert på to forhold: Hvordan fagene utvikler seg, og etterspørselen i samfunnet. Vi har altså en todelt tenkning på dette, der vi prøver å se langt framover på hvordan fagene utvikler seg, og når vi endrer våre programmer så er vi også opptatt av etterspørsel. Der snakker vi med næringslivet, bekrefter Morten Dæhlen, dekan (toppleder) av MN ved UiO til Computerworld.

At næringslivet har behov for flere høyt kvalifiserte it-sikkerhetsfolk, er det ikke vanskelig å få bekreftet:

-- Jeg vurderer det slik at behovet for kandidater som har høyere utdanning er økende, og jeg tror også takten på behovet er stigende framover de neste årene, kommenterer Nils Johan Brede, administrerende direktør i Watchcom Security Group.

-- Jobbmarkedet er absolutt ikke fullt i dag. Jeg må bare innrømme at hos oss sliter vi med å få tak i dyktige nok folk, allerede i dag, legger han til.

- It-sikkerhet blir viktig

Når UiO ser på utdanningsporteføljen sin, så er det ikke bare enkeltfag under det enkelte institutt som er i endring. Alle fagene på alle instituttene ved fakultetet skal legges om i samme slengen.

-- Dette er en stor omlegging der vi legger om hele utdanningsporteføljen vår på en gang. Vi legger om alt innenfor realfag og teknologi på Universitetet i Oslo; Det gjelder fysikk, kjemi, biofag, geofag, informatikk og matematikk og så videre. Vi gjør en totalomlegging, fastslår Dæhlen.

Dermed berører endringen et stort antall mennesker, på hele fakultetet er det til sammen 5500 studenter, forteller han.

-- Vi har besluttet at vi skal ha 13 eller 14 bachelor-programmer, og jeg kan vel si at totalt på fakultetet innenfor realfag og teknologi så kommer vi til å havne på et sted mellom 22 og 30 master-programmer, legger Dæhlen til.

It-fagene finnes jo blant disse tallene, og her anslår Dæhlen at UiO antakelig kommer til å tilby fire bachelor-programmer og et sted mellom åtte og tolv master-programmer. Han påpeker også at UiO naturligvis i lang tid har hatt master-programmer der it-sikkerhet inngår, men at dette kommer til å rendyrkes i et eget program når den nye planen er klar.

-- Vi jobber intenst med hele porteføljen, og jeg kan i alle fall si at it-sikkerhet blir viktig, sier Dæhlen.

Starter høsten 2017

Det er klart at det er mye planleggingsarbeid som må gjøres før det nye tilbudet til UiO står klart. I skrivende stund er altså selv ikke antallet programmer på de ulike nivåene fastsatt, men det forteller Dæhlen skal besluttes rett etter nyttår. Deretter skal innholdet i de enkelte fagene defineres, og det tar også tid. Derfor kommer ikke undervisningen i de nye programmene i gang på ennå en stund:

-- Slik det ser ut nå, så tror vi at vi kommer til å lansere hele vår nye portefølje fra høsten 2017, sier Dæhlen om den saken.

Selv om det dermed er langt fram før nyutdannete kandidater fra disse studiene er klare for arbeidslivet, synes likevel Watchcom-sjefen at dette er en svært god nyhet.

-- Det er jo fantastisk spennende. Jeg synes dette er veldig positivt, kompetanseutvikling, kunnskapsbygging, og flere som utdanner seg, flere som tar også denne typen høyere utdanning er veldig positivt for oss i bransjen, sier han begeistret.

For de som er bekymret for å utdanne seg til arbeidsledighet, kan it-sikkerhet være et godt valg for å unngå den fella:

-- Jeg tror at etterspørselen etter kompetanse rundt disse temaene kommer til å stige kraftig i årene framover, avslutter Nils Johan Brede i Watchcom.

Les om: