Utfordrer de største

Utfordrer de største

Nimsoft utfordrer selskaper som BMC, CA, HP og IBM innenfor systemadministrasjon

I de gamle lokalene til Norsk Data finner vi Nimsoft som har røtter tilbake til 1985. I dag er de 40 ansatte her i landet, men har også tre kontorer i USA, samt en del ansatte i Spania, England og Tyskland. Selskapet utfordrer BMC, CA, HP og IBM innenfor det meste av systemadministrasjon ved å tilby løsninger de hever er langt mer kosteffektive og raskere å komme igang med. – Med våre løsninger skal man enkelt kunnet ta i bruk de ulike verktøyene, forteller teknologidirektør Anders Grindland til Nettverk & Kommunikasjon.

Begrepet System Level Management omhandler en rekke ulike mekanismer som skal administreres. Nimsoft lanserte nylig versjon 3,5 av sin Nimbus-plattform. Selskapet bringer videre sin filosofi om at det kun finnes to typer grunnleggende meldinger. Dette er feilmeldinger og kvalitetsvarslinger. Feilmeldinger sendes selvsagt når det oppdages feil, mens kvalitetsvarslinger sendes for eksempel i periodiske intervaller for å måle elementer som responstider osv.

– Vi har i dag rundt 100 prober for alle typer plattformer. Våre agenter er veldig små og effektive, sier Grindland. Nimsoft bruker både onboard-baserte agenter, men også fjernstyrte hvis det er mest hensiktsmessige. De benytter også andre teknologier i tillegg til SNMP for sine overvåkingssystemer. Til nå har Nimbus vært Windows-basert, men Nimsoft utvider nå også til Linux-plattformen. Dermed blir det mulig å overvåke og administrere infrastrukturen innenfor hele «LAMP»-plattformen som består av Linux-operativsystem, Apache, MySQL-database og PHP. Nimbus utvides til å kunne overvåke og administrere applikasjonsserverne JBoss, IBM WebSphere Application Server, Sybase EAServer og BEA Weblogic.

I likhet med de fleste andre verktøy innenfor systemadministrasjon har også Nimbus rapporteringsverktøy og dashboardløsninger. Sistnevnte viser ikke kun grønne eller røde lys for tilstanden i maskinvaren, men kan også vise forretningsmessige konsekvenser på ulike måter.

– Vi fokuserer på bedrifter som har fra 20 servere, og kan skalere opptil ti tusener. En typisk kunde betaler gjerne rundt 100 000 dollar for en komplett løsning, forteller Grindland. Han kan også avsløre at en mer tilpasset løsning muligens er på trappene for mindre bedrifter.

Nimbus for VMware er selskapets nyvinning og har over 80 kritiske sjekkpunkter for ESX-servere. Nimbus for VMware overvåker den underliggende fysiske servermaskinvaren, VMware ESX-servere og virtuelle maskiner, operativsystem og applikasjoner som kjøres på virtuelle maskiner og responstider for applikasjoner slik de oppleves fra brukernes perspektiv.

LES OGSÅ: Systemadministrasjon i støpeskjeen

Sikkerhet