Utsetter DLD til badesesongen

Utsetter DLD til badesesongen

Datalagringsdirektivet er utsatt med tre måneder, fram til juli 2012.

Datoen for innføring av Datalagringsdirektivet er utsatt fra april til juli 2012.

Årsaken oppgis som vanskelige arbeidsforhold og redusert aktivitet som følge av hendelsene 22. juli. Dette melder NTB.

Stortinget vedtok det omstridte Datalagringsdirektivet 4. april i år, og direktivet skulle etter planen innføres 1. april 2012. Men nå blir det altså utsatt.

I statsbudsjettet står det at «Ikrafttredelse er utsatt fra 1. april til 1. juli 2012 på grunn av vanskelige arbeidsforhold og noe redusert aktivitet i departementene etter terrorangrepet 22. juli».

Datatilsynet får dessuten en økning på 1,5 millioner kroner i sitt budsjett på grunn av ekstraarbeidet som innføringen medfører, heter det i meldingen fra NTB.

Les også om Difis Datatilsyn-rapport:

Datalagringshevnen

Den tre måneder lange utsettelsen settes i sammenheng med at politiregisterloven skal være innført før direktivet kan innføres. Denne loven omfatter personopplysninger som politiet behandler, og skal erstatte hjemler i andre lover. Arbeidet med de siste forskriftene i denne loven er blitt forsinket på grunn av terrorangrepet mot regjeringskvartalet.

Når direktivet først er på plass, betyr det at informasjon om hvor, hvordan og med hvem du kommuniserer med på telefon, mobil og epost blir lagret i et halvt år.

EU innførte datalagring allerede i 2006 med bakgrunn i terrorangrepene i USA, Spania og Storbritannia tidligere på 2000-tallet. Politikerenes hensikt med direktivet er at opplysninger som lagres over en periode kan brukes for å bekjempe terrorisme og alvorlig kriminalitet.

Les om:

Sikkerhet