Verdens raskeste restore

Verdens raskeste restore

TDS Instant Recovery er Tomatos løsning for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av virtuelle servere i VMware-miljø.

Med TDS foretas sikkerhetskopiering av komplette VMware-servere i drift uten opphold for brukerne. Selve kopieringen står VMwares egne anordninger for. Når kopieringen er foretatt, meldes kopien inn som backup i VMwares administrasjonsverktøy Virtual Center. Dette gjør den raskt og enkelt tilgjengelig for gjenoppretting.

TDS er ikke noe backup-program som sådant. Det er mer en styringsløsning innrettet for rask gjenopprettelse av virtuelle servere når det er nødvendig. Løsningen pakker ikke de virtuelle serverne inn eller endrer noe på dem. De ligger tilgjengelige i opprinnelig VMware-format og kan startes direkte som en hvilken som helst virtuell maskin i VMware-miljø.

Tomato har utnyttet VMwares API-er (Application Program Interface) og bruker VMwares verktøy. Derfor er løsningen både enkel å installere og ta i bruk, og det er ingen nye verktøy å lære seg, hevder Tomato.

Kopierer i fart

Måten det virker på, er at TDS gir signal til ESX (VMwares serverprogramvare) om at det skal tas backup, og ESX sørger for at den angitte serveren blir overført. En virtuell maskin er egentlig en flat datafil, og det som skjer er at datafilen som utgjør serveren blir lukket, og en annen fil åpnet for å fortsette eksekveringen. Brukerne merker altså ikke noe til dette. Når filen er lukket, kan den kopieres som en hvilken som helst annen fil.

TDS kommuniserer med VMwares administrasjonsverktøy Virtual Center, som brukes til styring av løsningen, som for eksempel ved gjenoppretting av en server. Typisk vil en gjenoppretting skje ved at administrator høyreklikker på backupen i Virtual Center og tar det hele derfra.

Løsningen kan også brukes til å foreta backup om det skulle skje noe med maskinvaren. TDS kan konfigureres til å reagere på signaler fra maskinvare om feil, og automatisk flytte virtuelle servere over på andre fysiske maskiner.

TDS Instant Recovery er ikke laget for å håndtere sikkerhetskopiering på filnivå, og er ikke innrettet på å erstatte vanlige rutiner med Tivoli, Legato og andre backup-løsninger. Her er det komplette servere som håndteres. Men om du har maskinvare til det, kan du faktisk benytte systemet til det også.

Lager sandkasse

Har for eksempel en bruker slettet et regneark og vil ha det tilbake, kan du fyre opp serveren i et eget område slik den så ut før slettingen. Til dette formålet trenger ikke serveren nettverksressurser eller vises for andre enn administrator, så du opererer i en «sandkasse» og kan finne frem til dokumentet, sende det til brukeren og slette server-sesjonen igjen.

Tomato har kunder som har denne funksjonaliteten tilgjengelig for helpdesk. Medarbeiderne kan altså fyre opp servere og hente tilbake dokumenter av hjertens lyst uten å gjøre skade eller forstyrre driftsmiljøet.

Et annet scenario ut over ren katastrofesikring, er at du ved å bruke TDS kan dra en kopi av et fullt kjørende VMware-miljø og skape et identisk testmiljø. Utmerket for å kunne gjenskape feil og problemer uten å gripe inn i driften.

Sammen med data-dedupliseringsløsningen til Datadomain gir TDS mulighet til å ta sikkerhetskopier ofte og lar deg beholde svært mange generasjoner. I innstillingene er det rom for 365 kopier, altså en backup per dag i ett år. Ved å benytte dedupliseringsenhet fra Datadomain tar dette utrolig lite diskplass.

Mange generasjoner

Ifølge Asgeir Sveen i Tomato vil ti servere á ti gigabyte, altså 100 gigabyte ved første backup fylle rundt 19 gigabyte om serverne er basert på samme operativsystemversjon. Deretter vil hver generasjon backup øke med rundt ti gigabyte. Mens hver generasjon er fullt ekspanderbar til sine opprinnelig 100 gigabyte. En Datadomain-boks i et VMware-miljø gir typisk 40-60 terabyte lagring på 1-1,5 terabyte fysisk disk, ifølge Sveen.

TDS krever ikke at du kjører med deduplisering, du kan godt bruke løsningen mot vanlige lagringsløsninger. Det er ikke alle som har behov for mange generasjoner backup. Men deduplisering har også sine fordeler for eksempel i forbindelse med speiling av driftsmiljøer. Tomato kjører selv speiling av sine servere over ADSL (!), og kan vise til at løsningen benyttes av skip som kommuniserer via satellitt

Les om:

Sikkerhet