Vi blottlegges av offentlige postlister

Vi blottlegges av offentlige postlister

Dine jobbsøknader og klagesaker havner på Google.

Datatilsynets tjeneste Slettmeg.no har mottatt flere klager fra folk som føler seg blottlagt av det offentlige på nettet.

Grunnen er at offentlige postlister inneholder informasjon om alt fra jobbsøknader, klager på karakterer og barnehagebytter. Denne informasjonen finner videre veien til søkemotorene, og kan lett finnes når man søker på folks navn.

Krenkende tilgjengelig

- Flere som kontakter oss er overrasket, forteller rådgiver Lars-Henrik Paarup Michelsen i Slettmeg.no, forøvrig også leder av Stopp Datalagringsdirektivet.

Offentlige postlister skal være et verktøy for å gi journalister, og den siste tiden også privatpersoner, innsyn i hva som foregår i offentlige virksomheter. Det Datatilsynet reagerer på er at informasjonen er lett tilgjengelig via søkemotorer som Google.

- Selv om denne informasjonen rettmessig er offentlig, så er det mange som finner det krenkende at denne skal være så lett tilgjengelig ved søk på egen navn via Google, sier Michelsen.

Oppfordrer til oppvask

Tilsynet mener saken ville vært bedre om man skjermet postlistene fra å havne i indeksen til søkemotorene, noe som ikke er særlig teknisk krevende.

De oppfordrer nå kommuner og andre offentlige instanser til å se på sine rutiner for personvern på nett.

- Det er et faktum at folk som har opplevd at tidligere jobbsøknader har blitt indeksert av Google kvier seg for å søke jobb i samme kommune senere, avslutter Michelsen.

Sikkerhet