Vi føler oss overvåket på jobb

Vi føler oss overvåket på jobb

En av fire nordmenn mener overvåkning svekker arbeidsmiljøet.

En ny Fafo-rapport slår fast at elektronisk overvåkning generelt forsurer det norske arbeidsmiljøet.

Dagsavisen forteller at over halvparten av de over 6.000 spurte mener arbeidsgiveren i stadig større grad overvåker sine ansatte ved hjelp av ny teknologi.

70 prosent er negativ til dette. Og så mange som 20 til 30 prosent oppgir at overvåkning svekker arbeidsmiljøet i dag.

Føler seg overvåket

- Det kan få negative konsekvenser for arbeidsmiljøet, forteller Fafo-forsker Mona Bråten til avisen.

Selv om de fleste i undersøkelsen stoler på at sin arbeidsgiver følger reglene, kan tillitten til ledelsen bli svekket om man får bevis på det motsatte.

Dagsavisen forteller at norske trailersjåfører opplever at utstyr som skal sikre at de hviler i henhold til reglene, blir misbrukt. Blant annet blir de spurt hvorfor de tar flere pauser enn minstekravet fra loven.

Skremt LO

- Dette er skremmende. Det er sånn at vi nå sitter i en situasjon hvor bare fantasien setter grenser for hvilke metoder som kan brukes i overvåkning. Det krever også et tydelig regelverk som hegner om den enkelte, forteller LO-sekretær Trine Lise Sundnes til avisen.

- Vi ønsker at det skal gjøres en egen offentlig utredning som belyser alle sidene av temaet med den hensikt å styrke personvernet.

Sikkerhet