Vi mister massevis av minnepinner

Vi mister massevis av minnepinner

Halvparten av bedriftene har mistet minnepinner med konfidensielle data.

Det viser en undersøkelse Ponemon Institute har gjennomført i i ti europeiske land på vegne av Kingston Digital Europe.

Organisasjoner i offentlig og privat sektor i Norge, Sverige, Danmark og Finland setter sikkerhet svært høyt, men er dårlige til å følge opp egne retningslinjer for sikkerhet på minnepinner.

Ignorerer risikoen

Undersøkelsen bekrefter at mange organisasjoner overser risikoen med ukrypterte minnepinner, og er dårlige til å følge opp egne retningslinjer for behandling og lagring av informasjon på slike.

I tillegg er det store forskjeller i hvordan dette håndteres fra land til land.

Bare 30 prosent av deltakerne i Norge, Sverige, Danmark og Finland kunne svare bekreftende på at de har teknologi som kan forhindre eller oppdager at konfidensielle data er lastet over til en minnepinne.

Over halvparten av de spurte opplyser også at de har opplevd å få viktige data på avveie på grunn av tapte minnepinner i løpet av de to siste årene.

- Vi mener at manglende oversikt, utdannelse og forvirring i organisasjonen står bak den absolutte majoriteten av tilfeller hvor data er tapt som følge av minnepinner som blir borte, sier Jan Terje Kleiven, norgesansvarlig i Kingston.

Han fortsetter med å si at organisasjoner frykter at forsøk på å kontrollere anordninger som minnepinner vil være verdiløse og kostbare, både økonomisk og på grunn av tapt produktivitet.

- Likevel kan en analyse av bedriftens behov, samt kunnskapen om dagens sikre, lettbrukelige og kostnadseffektive minnepinneløsninger gjøre mye for å sette organisasjoner og deres ansatte i stand til å håndtere problemstillingen, sier Kleiven.

Forskjeller på tvers av land

Gjennom å sammenligne forskjellige europeiske land kommer det frem at det er store forskjeller på hvordan sensitive data på minnepinner håndteres.

Tyskland scorer høyest på minnepinne-sikkerhet, hvor 62 prosent opplyser at deres organisasjon har en tilstrekkelig og brukbar sikkerhetspolicy på plass.

I motsetning viser undersøkelsen at Storbritannia, Frankrike og Polen er mest risikoutsatt som følge av manglende eller dårlige rutiner. I disse landene opplyser over tre fjerdedeler at ansatte bruker minnepinner til å lagre data på uten lov fra organisasjonen.

I tillegg opplyser 63 prosent av alle de spurte at deres ansatte mister minnepinner "svært ofte" uten å si i fra.

- Denne undersøkelsen har gjort det klart at holdningene til USB-sikkerhet er svært ulike på tvers av Europa. Men hovedfunnene understreker hvor mange organisasjoner som fremdeles mangler strenge og sikre beskyttelsespolicyer for USB-data, noe som skaper et stort hull i deres sikkerhetsstrategier, sier Dr. Larry Ponemon, administrerende direktør i Ponemon Institute.

Han legger til at det er sjelden det går en måned uten at pressen kan fortelle om nok en historie om data på avveie som følge av tapte minnepinner.

- Vi håper resultatene av vår undersøkelse kan virke som en vekker for europeiske organisasjoner, sier Ponemon.

Les om:

Sikkerhet