- Vi trenger datalagringsdirektivet

- Vi trenger datalagringsdirektivet

Høyre er splittet. Arne Johannessen i Politiets fellesforbund har aldri vært i tvil.

I går ble det klart at Høyre er positiv til å innføre EUs datalagringsdirektiv, på noen betingelser.

Det er kanskje ikke spesielt overraskende at politiet er for datalagringsdirektivet. De fleste er enige om at datalagringsdirektivet gir et bedre verktøy i kampen mot kriminalitet. Uenigheten går på om det er verdt det. Hvilken pris er man villig til å betale for en mer effektiv forbryterjakt. Arne Johannessen i Politiets fellesforbund mener svaret er åpenbart.

- Vi er ikke opptatte av om det er et EU-direktiv eller om det er en særnorsk lov. For oss er lagringstiden avgjørende. En del typer kriminalitet tar lang tid å etterforske og det kan også ta tid før man åpner etterforskning. Vi mener dataene må lagres minst et år for å unngå at bevisene går tapt.

- Er dere fornøyd med direktivet?

- Vi er skeptiske til er at terskelen for tilgang kan bli for høy, men slik det politiske landskapet er nå, er det lite realistisk å få gjennomslag for et slikt syn. Som sagt er lagringstiden det viktigste for oss.

- Misforstått

Datalagringsdirektivet er utvilsomt kontroversielt, og det har ommøblert det politiske landskapet. Selv et politivennlig parti som Frp har vendt tommelen ned. Arbeiderpartiet er ganske alene i kampen for direktivet.

- Jeg vil ikke si det partimessige er overraskende, men jeg er skuffet over at partier og politikere bestemmer seg på prinsipielt grunnlag uten å se på konkrete fordeler og ulemper. Frp fattet jo et vedtak før debatten startet, noe som ikke akkurat bidrar til en åpen debatt. Det har vært skuffende.

- På hvilken måte?

- Det høres nærmest ut som det er fritt frem å snoke etter eget forgodtbefinnende. Det er jo fullstendig misforstått. Vi er avhengig av en godkjenning fra domstolen, og at forbrytelsen har en høy strafferamme.

Har tillit

- Men spørsmålet om direktivet er vel en prinsippsak? Dette er første gang myndigheten vil kreve datalagring av uskyldige for å kunne etterforske fremtidige lovbrudd?

- Det argumentet har jeg ingen sans for. Er lagring av data for fakturering greit, mens det å redde barn fra seksuelt misbruk er ugreit? Det er merkelig hvis politikerne mener det er legitimt å lagre data for kommersielle formål, mens lagring for å oppklare forbrytelser er kontroversielt.

- Er motstanden et uttrykk for skepsis til politiet?

- Tvert i mot. Politiet er blant de institusjonene folk har mest tillit til. Det er nok mer en generell skepsis for å bli overvåket, noe motstanderne av direktivet bevisst har spilt på, forøvrig på helt feil faktagrunnlag.

Arne Johannessen mener Petter Gottschalk er på bærtur. Les mer på neste side!

Les om:

Sikkerhet