- Vi vil gjøre fildeling lovlig!

- Vi vil gjøre fildeling lovlig!

VALG09: Venstre vil legalisere fildeling, og gi deg bredere bredbånd.

Det er valgkamp, og alle har sine hjertesaker.

Som leser av Computerworld, er du sannsynligvis mer enn gjennomsnittlig interessert i temaer som har med it å gjøre. Tematikk som ikke alltid får like stor plass i den øvrige presse. Derfor skal vi i tiden frem mot valget stille ti faste it-spørsmål til partiene som i år stiller til valg, slik at du kan få mer kjøtt på beina når du i år går til valgurnene.

Denne gangen er det Venstre som skal utspørres.

RØDT SVARER:

- Apple og Microsoft utviklingsfiendtlige

SP SVARER:

- Vi vil ha e-valg i 2011!

FRP SVARER:

- Mer penger til politiets piratjakt!

Her er våre spørsmål, og de fyldige svarene, signert Venstres nestleder Trine Skei Grande.

- Hvorfor skal/skal ikke datalagringsdirektivet innføres?

- I Venstres program for neste stortingsperiode fremkommer det tydelig at Venstre vil arbeide for å hindre at datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Venstres begrunnelse for dette standpunktet dreier seg i første rekke om personvernhensyn. Etter vår mening går direktivet alt for langt i å gripe inn i vanlige borgeres rett til privat kommunikasjon. Å lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe – i tilfelle det skjer noe kriminelt i fremtiden – er et alvorlig brudd mot det grunnleggende liberale rettsprinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

- Hvorfor skal/skal ikke elektroniske valg over internett innføres?

- Venstre mener at forsøk med elektroniske valg bør fortsette, og at problemstillingene rundt elektroniske valg og valg på internett må utredes nærmere. En av utfordringene ved internettstemming er for eksempel å vite om den enkelte velger avgir stemmen frivillig og etter egen overbevisning. Det å sikre hemmelige og legitime valg er helt avgjørende for tilliten til demokratiet.

- Hvorfor skal/skal ikke bruk av fri programvare og åpne standarder kreves i det offentlige?

- Utgangspunktet for Venstres politikk for informasjonssamfunnet er å sikre at alle får like muligheter til å delta, og at informasjonssamfunnet fungerer åpent og fritt. Informasjonssamfunnets teknologiske byggesteiner bør være åpne standarder, formater, programvarer og programmeringsgrensesnitt. Utviklingen bør ikke være forbeholdt store selskaper som har en fordel ved å kontrollere lukkede formater og plattformer, eller ved å kunne avtale prioritert levering av data på internett.

- For Venstre er det et selvstendig poeng at informasjon som det offentlige utveksler med borgerne i samfunnet ikke er låst til en bestemt leverandør, men finnes i formater basert på åpne standarder som er tilgjengelig for alle. Det handler om demokrati og åpenhet.

Venstre vil legalisere fildeling, men samtidig sørge for at rettighetshavere får betalt. Les hvordan på neste side!

Sikkerhet