Videreutvikler Packeteer-integrasjonen

Videreutvikler Packeteer-integrasjonen

Blue Coat har en visjon som heter «application delivery network» hvor akselerering, traffic shaping og sikkerhet spiller sammen.

Blue Coat kjøpte for et år siden Packeteer og har brukt tiden godt på å integrere Packeteers PacketShaper inn i sin portefølje. Selv om PacketShaper beholdes som merkenavn, så har disse enhetene blitt videreutviklet til å støtte rundt 640 applikasjoner. – Vi har nå også et SDK tilgjengelig, forteller selskapets Nigel Hawthorne til Nettverk & Kommunikasjon.

Blue Coat har altså to hovedfamilier, og sånn vil det ifølge Hawthorne være en stund fremover. PacketShaper-modellene benyttes for å se hva som foregår i nettverkene, og er primært myntet på nettverksadministratorene.

Her kan man for eksempel sette prioriteringer, optimalisere samt vise forsinkelser og finne ut hvor disse er. Mens PacketShaper-familien konsentrerer seg mest om applikasjoner, er ProxySG-familien mer konsentrert om Web-trafikk og sikkerhet.

– For WAN-optimalisering er nok vår største konkurrent Cisco, mens innen sikkerhet slåss vi hovedsaklig mot Websense og McAfee, sier Hawthorne.

Les også: Blue Coat kjøper Packeteer

Selskapet har nylig oppgradert PacketShaper og IntelligenceCenter-administrasjonsprogramvaren. Det innebærer at data om trafikkstrømmer og applikasjonsytelse som innhentes av PacketShaper kan deles og behandles av IntelligenceCenter.

Denne informasjonen kan brukes til å lage ytelsesrapporter eller til å trigge alarmer eller automatisk justere trafikkprioriteringer.

Så hvis PacketShaper ser at en viss høyprioritetsapplikasjon yter under et definert nivå, kan IntelligenceCenter påtvinge policyer som tildeler båndbredde og dermed gir bedre svartider for den aktuelle applikasjonen.

Dette lar seg gjøre via et nytt Application Performance Dashboard hvor kundene også kan overvåke applikasjonsytelser.