- Viktig personvern-satsning

- Viktig personvern-satsning

- Et godt budsjett har blitt bedre, mener politisk rådgiver i fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) trekker frem to viktige momenter fra sin side i dagens reviderte statsbudsjett.

Det ene er som tidligere kjent Norsis, som med sine 2 millioner i ekstrabevilgning slipper å få finansiering fra privat næringsliv.

Det andre er tre prosjekter innen personvern, til en sum av 5,1 millioner.

- Vi ser jo at det er mye som kommer ut på nett som ikke burde vært der. At det er et organ der som kan hjelpe folk er veldig nyttig, sier Jørund Leknes, politisk rådgiver i FAD.

Det andre prosjektet går på kunnskap om personvern i skolen.

- Det er mange utfordringer, alt fra kameraovervåkning til overvåking av elevenes datamaskiner, sier Leknes.

- Stor økning

I tillegg skal altså de 5,1 millionene brukes på kunnskap om personvern i norske virksomheter.

- 5,1 millioner, er det nok fordelt på tre prosjekter?

- Det er en ganske stor sum i forhold til hva slags budsjett datatilsynet har, som ligger på rundt 28 millioner. Jeg tror det er den største enkeltøkningen tilsynet har fått. Datatilsynet i alle fall veldig tilfreds, og det er vel få som er uenig i at det er behov for mer innsats på området.

Tror på klarsignal

Leknes tror dermed stortinget går med på de to it-bevilgningene.

- Vi regner med å få tilslutning, ja, sier Leknes.

Så kort oppsummert er FAD godt fornøyd med endringene.

- Det er et godt budsjett som har blitt bedre, mener Leknes.

- Paul Chaffey er litt misfornøyd når det gjelder forskningssatsning, hva tenker du om det?

- Det er et område som ligger under Kunnskapsdepartementet. Men det er viktig å minne om at det er snakk om revidert nasjonalbudsjett, ikke en ny tiltakspakke. Tiltakspakka kom i januar, dette er revidering av budsjettet som ble lagt frem i oktober.

Er du fornøyd med statsbudsjettet slik det foreligger? Debatter i feltet under!

Les om:

Sikkerhet