Vil begrense nettinnsamlingen

Vil begrense nettinnsamlingen

Datatilsynet ber Nasjonalbiblioteket bremse arbeidet.

"Bloggen din lagres til evig tid" skrev Computerworld høsten 2008.

Nasjonalbiblioteket har høstet inn alt som har blitt publisert på norske nettsider siden 2005, og Datatilsynets daværende direktør Georg Apenes fryktet at mange ikke ante hva som foregikk.

Biblioteket skal bevare samtiden for ettertiden. Så i tillegg til å lagre tradisjonelt materiale som papiraviser, lagres også nettsider.

Må kunne reservere seg

Apenes sa til Computerworld for to år siden at reglene burde strammes inn for datainnsamlingen. Og nå gjør Datatilsynet alvor av planene.

Konsesjonen til Nasjonalbiblioteket går ut i 2012. Datatilsynet foreslår en rekke innstramninger i den nye konsesjonen som skal gis.

"Vi gir anledning til å høste inn filer som er allment tilgjengelige, men må samtidig respektere ønsker fra domeneinnehavere om at deres materiale ikke skal samles inn. Det kan derfor ikke samles inn filer der utgiveren har sagt at nettstedet ikke skal omfattes av ulike søkemotorer eller innhøstingsverktøy" skriver Datatilsynet.

Nye tider

For at nordmenn skal få sjansen til å unngå innsamlingen, må de også informeres om hva som foregår. Datatilsynet etterlyser informasjonstiltak. Det foreslås at domeneinnehaverne gjennom Norid-systemet skal informere sine kunder. Tilsynet ser også for seg informasjonskampanjer gjennom skoleverket.

Man ønsker også at det skal ses på lovene som spiller inn, for eksempel hvorvidt dataen som samles inn skal lagres evig, og hvem som skal få tilgang på den. Utgangspunktet for datainnsamlingen er at den skal samle det som er er "allment tilgjengelig". Men som Datatilsynet skriver:

"Det er liten tvil om at denne loven og begrepet ”allment tilgjengelig” er laget ut fra en helt annen teknologisk situasjon enn den vi har i dag".

Sikkerhet