Vil bestille pass på nettet

Vil bestille pass på nettet

De unge voksne er sultne på nett-tjenester og ikke spesielt opptatt av sikkerhet.

Undersøkelsen avdekker at det er store forskjeller når det gjelder bruk av digitale tjenester.

Det er særlig unge voksne (26-35 år) og voksne (36-45 år) som brukere dagens tjenester på internett. Oslo-folk og nordlendinger er de mest ivrige brukerne, sammenliknet med andre. Mest brukt er skatteetaten.no, kommunens hjemmeside, Brønnøysundregistrene og NAV.

Undersøkelsen viser et digitalt klasse- og aldersskille i befolkningen. Nær halvparten av husstandene med inntekt under 300 000 mangler tilgang til Internett, mens to prosent av de med inntekt over 700.000 mangler nett-tilgang. 30 prosent av personer med bare grunnskole-utdannelse, mangler nett-tilgang, mens det gjelder bare sju prosent av de med mastergrad eller høyere mangler tilgang.

Et pussig funn gjelder hvilke tjenester brukerne ønsker seg. Ikke ovverraskende er det gode svarprosenter her (alle får over 50 prosent), siden alternativene er gitt på forhånd.

Mest slående er det nok at hele 71 prosent av de spurte gjerne vil bestille nytt pass på nettet. Bevistheten om sikkerhet er altså ikke imponerende.

LES OGSÅ:

Id-tyveriene kan gi strengere lov

Mitt personnummer er stjålet. Hurra!

Kommune og skatt

Her er noen av hovedfunnene i undersøkelsen:

Kommunens hjemmeside og Skatteetaten på topp. En av to har benyttet e-tjenester fra kommunens hjemmeside eller skatteetaten, henholdsvis 54 og 53 prosent.

Tre av fem mellom 36-45 år har fått offentlige skjema og blanketter (62%) – mot 48% i befolkningen som helhet. Nesten halvparten av de mellom 26-35 år har fått informasjon om eller byttet fastlege (44%) – mot 25% av alle de spurte

Nesten halvparten har skaffet seg offentlige skjema via nettet (46%).

To av tre osloborgere har benyttet tjenester via Skatteetaten (66%), og fire av ti i Oslo har benyttet tjenester via NAV og Lånekassen (43%).

63 prosent av nordlendingene bruker e-tjenester fra nettsiden til sin kommune. Dette er det klart høyeste tallet på bruk av kommunale nettsteder (snitt på 54 %).

Fire av ti over 56 år har ikke eller bruker ikke Internett (39%).

Undersøkelsen er gjort i september i et representativt utvalg på 1000 personer.

Sikkerhet