Vil blokkere pirat-nettsteder

Vil blokkere pirat-nettsteder

Hadia Tajik la fram endringer i åndsverkloven i dag. Hun åpner for blokkering av nettsteder som "åpenbart krenker opphavsretten"

Etter måneder med utsettelser la kulturminister Hadia Tajik i dag fram Proposisjon 65 L, som er endringer i åndsverkloven knyttet til piratkopiering.

- Formålet er å styrke håndhevingsmulighetene, sa hun på den hastig innkalte pressekonferansen i regjeringsbygg R5 i dag.

Vil blokkere nettsteder

Hennes viktigste middel: Å pålegge nettilbyderne blokkering av nettsted som "i stort omfang inneholder materiale som åpenbart krenker opphavsretten", som vi kan lese av proposisjonen.

- Det er et uvanlig tiltak, sa hun.

Fra før er det bare barneporno som blir blokkert av norske ISP-er. Og det er basert på en frivillig ordning, som rett nok regjeringen tidligere har kommet med sterke trusler om at blir lovpålagt, om den ikke blir fulgt opp skikkelig.

Tajik presiserer også at terskelen skal være ekstremt høy for at nettsider skal blokkeres. Og at hvert enkelt tilfelle skal avgjøres av en domstol.

Men nettleverandørene er ikke fornøyde.

- Vi risikerer at det gis et pålegg det ikke er mulig å innfri, og at nettbrukerne eventuelt utsettes for en meget inngripende overvåking, sier Torgeir Waterhouse, direktør i bransjeorganisasjonen IKT-Norge, og leder for det regjeringsoppnevnte Digitutvalget.

- Eventuelt er det en fartsdump, og ikke en heldekkende sperring, sier han.

- Fartsgrenser er også lett om omgå, likevel er de hensiktsmessige, sier Tajik.

Men at de bruker nogen lunde samme metafor er tilfeldig, altså. Waterhouse var ikke tilstede.

Vær din egen detektiv

Tajik vil også fjerne konsesjonsplikten for å registrere brudd på opphavsretten. Tidligere har rettighetshavere som ville etterforske piratkopiering måtte få konsesjon fra Datatilsynet til å gjøre det. Når disse endringene blir vedtatt trenger du bare å melde fra, for å registrere ip-adresser som laster ned ulovlig materiale.

Hun åpner også for at domstolene skal kunne kreve at nettleverandører oppgir navnet som står bak en ip-adresse, en problemstilling som ble aktuell i den mye omtalte Max Manus-saken for noen år sida.

Vil ikke stenge Youtube

Men det var sperringen av nettsteder som fikk mest oppmerksomhet både på pressekonferansen i dag og på Twitter utover ettermiddagen.

På spørsmål om hva slags nettsteder hun ville blokkere ville ikke Tajik peke på noen spesielle.

- Jeg kan være kategorisk på at det ikke gjelder Youtube, sa hun.

Hun ville ikke svare på om Piratebay var en aktuell blokkeringskandidat, men gjentok at terskelen for å blokkere skal være ekstremt høy.

- Det er et uttrykk for at vi anerkjenner delingskulturen, sa hun.

- Men det finnes både lovlig og ulovlig delingskultur.

Fornøyde Tono

Komponistenes opphavsrettsorganisasjon Tono er glade for signalene fra kulturministeren.

Hvis man opplever at ens rettigheter blir krenket har man nå muligheten til å gjøre noe, sier Willy Martinsen i Tono.

Han forteller at situasjonen blir stadig bedre for musikkrettighetshaverne på nett og at organisasjonens online-inntekter er doblet hvert år siden 2009.

- Her er det en regjering som tar kunst på alvor, sier han.

Misfornøyd pirat

Peter Sunde, mangeårig talsmann for nettstedet Pirate Bay, og også gründer av mikrobetalingsnettstedet Flattr, er skuffet over lovforslaget.

- Det er helt forferdelig å se Norge gå den veien, skriver han i en epost til Computerworld.

Han mener det er åpenlyst hvem Regjeringen har lyttet på i arbeidet med loven.

- Kultureliten får på en måte lov til å kontrollere et helt grunnleggende kommunikasjonssystem som hele vår fremtid kommer til å bruke, skiver han.

Hadia Tajik har skrevet en kronikk om de foreslåtte lovendringene på NRKs nettsted Ytring.