Vil forenkle nettklaging

Vil forenkle nettklaging

Det skal bli enklere å varsle om misbruk av private opplysninger og bilder på nettet.

Det varsler Personvernkommisjonen, som orienterte om sine planer under et møte i Enorge-forum tirsdag formiddag.

Universitetslektor Gisle Hannemyr, medlem av kommisjonen, mener at det bør bli enklere for privatpersoner å få adgang til å få fjernet saker som krenker personvernet fra nettet.

- Reguleringen av hvordan personopplysninger skal håndteres, har hittil dreid seg mest om statlige etater og behandling av slike opplysninger der. Vi har et rimelig bra regelverk for dette som overvåkes av Datatilsynet.

Mobbing og varsling

Men det er kanskje ikke bra nok. De siste års utvikling har skapt et stort "redaktørtomt rom", påpeker Hannemyr.

Dette har svekket vernet mot mobbing og samtidig styrket rommet for varsling. Det er skapt et vakuum der enhver er sin egen redaktør. Det er dette tomrommet Personvernkommisjonen nå vil rette oppmerksomheten mot.

- Det finnes en hjemmel i e-handelsloven som gjør at internettleverandørene kan fjerne innhold hvis det er ulovlig, og med det slippe straffeansvar. Men det løser ikke problemet med å vurdere balansen mellom ytringsfrihet og personvern. Dette krever juridisk og redaksjonell kompetanse som internettleverandørene ikke har, sier Hannemyr.

I utkastet til en rapport som skal fremlegges i desember foreslår kommisjonen derfor at det oppnevnes en ny nemnd som kan håndtere klagesaker fra privatpersoner.

Vrien balanse

Saken som nå pågår i Oslo tingrett mellom skoleelever i Molde og den nasjonalistiske organisasjonen Norgespatriotene er illustrerende, mener Hannemyr.

- I "Vigrid - det siste oppgjør", som er lagt ut på Youtube, er en fullt legitim kritikk av ekstreme politiske ytringer sauset sammen med helt irrelevante personopplysninger om en talsperson.

Saken illustrerer hva som lett kan skje når publisering mangler forankring i en trenet redaksjon.

- Dette hadde aldri passert i en profesjonell redaksjon, uten at man hadde klippet bort de bitene som er ren uthenging og ikke relevante for saken, sier Hannemyr.

Vil ha nemnd

Ofte vil ikke privatpersoner vil ha ressurser til å forfølge slike spørsmål i rettsapparatet.

Hannemyr og Personvernkommisjonen ser for seg at det opprettes en instans for å behandle klagesaker uten at man trenger å ta i bruk rettsapparatet.

- Vi vurderer å anbefale at det opprettes en lavterskel-nemnd for klager på slike ytringer, sier Hannemyr.

Hannemyr påpeker at problemet er internasjonalt, og at persondata fra Norge fort kan overføres til land med en svakere personvernlov.

- Google lever ikke egentlig lever av søk, men av å selge personopplysninger til kommersielle selskaper.

Aller helst bør saken opp i et overnasjonalt forum, som FN, mener universitetslektoren.

- Men er det ikke nærmest umulig oppgave å få på plass overnasjonale regler for dette, særlig i ikke spesielt FN-vennlig USA?

- Vi trenger grensekryssende regler. Jeg tror det er mulig, og et sted må man begynne. FN-organet Internet Governance Forum (IGF) er en arena for å utforme spilleregler på nettet. Dette er det internasjonal interesse for, også på amerikansk hold.

- Skjult og omfattende

Hannemyr fikk bred støtte for forslaget under møtet om at økt transparens er viktig.

- Det foregår en stor, skjult innsamling av personopplysninger. Det er et intrikat og vanskelig tilgjengelig område og det rammer særlig barn, mener medieviter Elisabeth Staksrud.

- Vi har et rimelig bra personvernreglement i Norge. Det går også an å tenke at dette kan bli en norsk merkevare si vi kan markedsføre internasjonalt, sier Håkon Wium Lie, teknologidirektør i Opera.

Les om:

Sikkerhet