Vil gi NSM budsjettøkning

Vil gi NSM budsjettøkning

Skal i stor grad tilfalle Norcert. Men også Difi får sikkerhetspenger i budsjettforslaget.

STATSBUDSJETTET: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) foreslås å gis økte bevilgninger til en verdi av 42,9 millioner, sammenlignet med årets budsjett.

Det er tenkt at pengene i særlig grad skal styrke det nasjonale sikkerhetssenteret Norcert. 32,6 millioner av de 42,9 er tiltenkt Norcert.

«Dette vil legge til rette for at Norcert kan videreutvikles som et operativt nasjonalt sektorovergripende senter for håndtering av trusler og angrep på samfunnskritiske ikt-systemer,» heter det fra regjeringen.

Direktoratet for forvaltning og ikt (DIFI) får også en slump penger til sikkerhetsarbeid. 12 millioner foreslåes de tildelt for arbeid med it-sikkerhet i statlig sektor.

«Midlene skal nyttes til etablering av et kompetansemiljø for informasjonssikkerhet i Difi. Med økt kompetanse vil Difi kunne være pådriver for bedre styring av informasjonssikkerhet. Difi skal også drive informasjons- og opplysningsvirksomhet knyttet til informasjonssikkerhet i statlige etater,» skriver regjeringen.

Les om: