Vil ha statlig nettkontroll

Vil ha statlig nettkontroll

Kulturministeren ønsker et statlig medieombud som blant annet skal ha kontroll av internett-sider.

Medieombudet kulturminister Trond Giske ser for seg skal overvåke og gripe inn mot uønsket atferd på internett og i andre medier, melder VG.

Han ønsker privatpersoner skal kunne ta kontakt med ombudet om de føler det begås overgrep mot dem på nettet, for eksempel om et nakenbilde av deg skulle havne på nettet mot din vilje.

- I norske medier er det redaktører som står ansvarlig for hva som publiseres, men på en del nettsteder finnes det ingen ansvarlig redaktør. Ofte finnes det ikke engang en person man kan kontakte. Dermed står unge jenter maktesløse overfor overgrep som begås mot dem på nettet, sier Giske.

Skeptisk

Et medieombud vil fungere som et statlig kontrollorgan overfor norske medier generelt. Generalsekretær i Norges Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, er svært skeptisk.

- En statlig kontroll av medier er stikk i strid med alt vi lærer. Er det noen som skal styre medier, så er det i hvert fall ikke staten, sier han, og får støtte av generalsekretær Norsk Redaktørforening Nils E. Øy.

- Det finnes nettsteder i dag hvor det er nødvendig at de som henges ut, får komme med motangrep. Men jeg tror ikke løsningen er et overvåkningsorgan i forvaltningen, sier han.

Giske understreker at han tenker mer på nettsider som Nakenprat.no enn vg.no, db.no, bt.no også videre.

- Feil navnevalg

Om det er hensikten at ombudet skal kontrollere nettsider som ikke har med journalistikk å gjøre, mener Kokkvold at navnet medieombud gir feil signaler.

- Jeg har stor forståelse for at unge jenter trenger et sted for å få hjelp, men da får Giske kalle det et nettombud, sier han, og understreker at pressen har sitt eget etiske «rettsapparat» gjennom Pressens Faglige Utvalg (PFU), som slår ned på det utvalget anser som overtramp.

Giske argumenterer på sin side med at den teknologiske utviklingen har løpt fra lovverket.

- Vi har lovfestet redaktørens frihet. Nå vil vi lovfeste hvilket ansvar en redaktør ha, sier han.

Det vil utnevnes en ekspertgruppe som vil vurdere hvor vidt det er hensiktsmessig med et medieombud.

Sikkerhet