Vil ha tall over id-tyverier

Vil ha tall over id-tyverier

Norsk senter for informasjonssikring ønsker en landsomfattende registrering av id-tyverier. I dag finnes ingen oversikt.

Verken politiet, Datatilsynet eller databransjen har i dag noen oversikt over hvor stort problemet med id-tyverier er her i landet.

- Vi har et klart inntrykk av at det blir stadig flere id-tyverier, men vi mangler tall. Det haster med å få til et samarbeid for å kartlegge omfanget av id-tyverier, hvordan de skjer og hvor store verdier som går tapt, sier leder Tore Larsen Orderløkken i Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS i en pressemelding.

LES OGSÅ: Id-tyvene går etter advokater

NorSIS vil nå ta kontakt med politiet, Datatilsynet, myndighetene og aktører i databransjen for å få på plass en nasjonal registrering av id-tyverier.

Når folk mister eller blir frastjålet lommeboken med bankkort og førerkort, kan kriminelle bruke det 11-sifrede personnummeret til å kjøpe varer, inngå avtaler og tegne abonnementer. Brev og dokumenter med personnummer, kontonummer eller andre strengt personlige opplysninger kan bli stjålet eller omadressert.

Ingen statistikk

Datakrimavdelingen i Kripos, som arbeider med de mest alvorlige datakriminalsakene, har i dag ingen oversikt over hvor mange id-tyverier som anmeldes her i landet. Politiet i distriktene fører nemlig ingen egen statistikk som viser tall på id-tyverier.

LES OGSÅ: Sikrere mot id-tyveri

- Vi har helt klart behov for bedre registreringsrutiner for datakriminalitet. Id-tyverier inngår ofte som en del av andre typer kriminalitet og registreres derfor ikke som egen sak, sier Berit Solstad i Kripos.

Tore Larsen Orderløkken i Norsk senter for informasjonssikring frykter at mange id-tyverier ikke blir meldt til politiet.

- Vi oppfordrer alle som blir utsatt for id-tyveri om å melde fra til politiet. Id-tyverier fører til store økonomiske og praktiske ulemper for dem som blir utsatt. Vi trenger mer kunnskap for å sette i verk effektive tiltak mot datasvindlerne, og det kan vi få gjennom en slik registrering, sier han.

Les om: