Vil ikke straffe piratene

Vil ikke straffe piratene

Regjeringen i Sveits stoler på egen forskning i stedet for platebransjen.

Mens flere land i Europa, Norge inkludert, vurderer å stramme inn eller allerede har innført strengere regler for ulovlig fildeling, mener regjeringen i Sveits at innbyggerne i landet ikke skal behøve å frykte strafferettslige inngrep som følge av nedlasting til privat bruk.

Bakgrunnen er en rapport som ser på konsekvensene av nedlasting av piratkopiert materiale til privat bruk, skriver Computerworlds danske søsteravis Comon.dk.

Nedlasting av opphavsrettsbeskyttede åndsverk til privat bruk har ingen negativ effekt på hvordan innbyggerne bruker penger på kulturelt materiale i samfunnet ellers, men kan faktisk ha en positiv innvirkning, ifølge rapporten som regjeringen i Sveits selv har bestilt.

Rapporten understreker imidlertid behovet for å beskytte åndsverk og å redusere piratkopiering så vidt det er mulig, men at inngrep skal vurderes på bakgrunn av et økonomisk regnestykke som ser på hva som vinnes og tapes på inngrepet. Rapporten trekker frem hvordan kostnadene til piratbekjempelse i Frankrike har vært alt for store i forhold til resultatet, skriver Comon.

Rapporten (PDF, på tysk), som er utarbeidet av det sveitsiske justis- og politidepartementet, ser blant annet på musikk-, film- og kinoomsetningen i Sveits og Nederland i tidsrommet 1988 til 2009. En av kildene statistikken bygger på er platebransjens (IFPI, International Federation of the Phonographic Industry) egne omsetningstall. På bakgrunn av dette tallmaterialet heter det i rapporten at ”det er noen variabler å spore, men andelen av den samlede disponible inntekten som brukes på underholdning har vært noenlunde konstant”.

- Myndighetene må forholde seg til fakta

Styremedlem i rettighetsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN), Knut Yrvin, sier til Computerworld at han berømmer sveitserne for en nøktern tilnærming til problemstillingen og mener det er på høy tid at myndigheter verden rundt begynner å forholde seg til virkelighet og fakta.

- Nå har de endelig satt krav til etterrettelighet og grundighet, og det er på tide at myndighetene går nøye til verks når de ser på de faktiske konsekvensene av piratkopiering, sier Yrvin.

Han mener særlig platebransjen har forsøkt å fremstille det som om den har lidt enorme tap som følge av fildeling, samtidig som aktørene faktisk underslår de sparte kostnadene ved distribusjon på nett, som er adskillig billigere enn å kjøre ut cd-plater med lastebil.

Yrvin viser til eksempler som Spotify og Wimp, som klart bekrefter at forretningsmodellen for streaming av musikk viser seg å fungere. Det bekreftes også av IFPI Norges egne tall, som viser at streamingomsetningen økte med 90 prosent fra 2009 til 2010, mens det samlede digitale salget (nedlasting pluss streaming) i 2010 utgjorde 143 millioner kroner, hele 60 prosent økning i forhold til året før.

Krisemaksimering og tomme løfter

- Platebransjen har ikke modernisert seg fort nok, og har isteden brukt enorme ressurser på å skaffe seg selv bedre vilkår på bekostning av forbruker. Det har i tillegg blitt en hel sikkerhetsindustri bygget rundt det å komme piratkopiering til livs, en industri som er bygget på krisemaksimering og tomme løfter. Sveitserne har forstått dette. Jeg er selv arbeiderpartimann, men jeg må si jeg vil synes det er utrolig om arbeiderpartiet her i landet vil tillate at platebransjen skal få drive overvåking av privatpersoner i jakten på folk som piratkopierer, sier Yrvin.

Han mener det er på tide at pengene platebransjen sparer på digital distribusjon heller bør komme artistene til gode, istedenfor at de brukes på advokater, lobbyvirksomhet og piratjakt.

I den sveitsiske rapporten avvises også både domeneblokkeringer og såkalte 3-strikes-inngrep, fordi det er knyttet stor tvil til det juridiske grunnlaget for slike drastiske virkemidler for å stanse piratkopiering. 3-strikes-inngrep straffer den som gjentatte ganger beskyldes for å bryte opphavsrett med opptil ett års utestengelse fra internett i sin helhet, og Frankrike er et av landene som har innført dette.

Les om:

Sikkerhet