Vil kjøpe mindre sikkerhet i 2011

Vil kjøpe mindre sikkerhet i 2011

Bedriftene vil redusere sikkerhetsposten i it-budsjettene med mellom tre og seks prosent frem til 2011, ifølge Gartner.

Sikkerhetsrisikoene har ikke blitt færre, men bedriftene vil likevel redusere andelen ressurser til sikkerhetsløsninger i sine it-budsjetter i 2011.

Ifølge Gartner vil bedriftene redusere sine sikkerhetsinvesteringer med mellom tre og seks prosent frem til utgangen av 2011.

Ifølge analysebyrået Gartner utgjør investeringene i sikkerhetsløsninger i 2010 fem prosent av bedriftenes it-budsjetter, ned fra seks prosent i 2010.

Stabilt marked

Investeringene i viktige sikkerhetsløsninger, som for eksempel innbruddsbeskyttelse, ble ikke påvirket stort av finanskrisen. I løpet av fjoråret måtte imidlertid mange bedrifter kutte i større og mer kapitalintensive sikkerhetsprosjekter.

Nordamerikanske selskaper investerte mest i sikkerhet i 2009. Her sto sikkerhet for 5,5 prosent av it-budsjettene. I Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) utgjorde sikkerhet 4,3 prosent.

- Som følge av den vesentlige nedgangen i it-investeringer i 2009, tok sikkerhetsløsninger en litt større del av it-budsjettet mens mange andre områder gikk kraftig tilbake, sier Vic Wheatman, forskningsdirektør i Gartner, til amerikanske Echannelline.

- Med den bedrede økonomiske situasjonen i 2010, øker bedriftene nå investeringene raskere på andre områder enn innen it-sikkerhet.

Sikrer identitet og data

I Gartners 2010 CIO Survey ble identity access management (IAM) nevnt som den viktigste sikkerhetsprioriteringen for én av fem spurte bedrifter.

I tillegg nevnte mer enn 40 prosent innbruddsbeskyttelse, håndtering av sikkerhetspatcher, datatap, antivirus og identitetshåndtering som de fem viktigste prioriteringene i 2010.

Ifølge analysebyrået vil bedriftene i tillegg fortsette investeringene i områder som gjestenettverk og mobilitet for ansatte, sikring av trådløse nett og betalingsløsninger, logging og administrasjon av hendelser samt penetrasjonstesting og innbruddsbeskyttelse.

Sikkerhet