Vil overvåke bankenes it-drift

Vil overvåke bankenes it-drift

Finanstilsynet skeptiske til offshoring, og vil stoppe risikabel flytting.

- Jeg mener bankene er altfor fokusert på lavere it-kostnader. Vi er nå i dialog med bankene for å kartlegge om dette kan gå utover it-sikkerheten, sa seksjonssjef Frank Roberg Berg til Computerworld i slutten av mars.

Berg så blant annet på cloud computing som en åpning for nye trusler for finansnæringen.

Han mente også den gangen at jakten på lavere kostnader kan gjøre banksystemene mer usikre i fremtiden.

Ifølge Dagens Næringsliv vil Finanstilsynet nå stramme grepet og overvåke banker som vil spare penger ved å sette ut it-tjenester.

Mer kontroll

Finanstilsynet vil ha større myndighet til å kontrollere bankenes planer for outsourcing - spesielt til andre land. Tilsynet vil også ha et sterkere rettslig grunnlag til å stoppe lovstridig eller risikabel offshoring, skriver DN i dag.

- Erfaring har vist at dette er et vanskelig terreng. Tendensen er økende bruk av utkontraktering, også ut av landet, og dette medfører økt risiko. Derfor er det viktig at tilsynet kan følge med på det som skjer og vurdere risikoen sier seksjonssjef Berg til avisen.

Glemte å informere

Finanstilsynet mener det er et økt behov for kontroll. Men også i dag har bank- og finansselskaper meldeplikt om endringer på it-siden som er relatert til andre.

I april kunne imidlertid Computerworld avsløre at Bankenes Betalingssentral (nå Nets) hadde inngått en omfattende avtale med CSC om drift av selskapets IBM-stormaskiner. Det betydde at personell overtas av CSC og at driften av så mye som 48 millioner årlige betalingstransaksjoner overføres til CSCs datahall utenfor København.

- Vi har et opplegg for meldeplikt. Jeg vil si det er kritikkverdig at vi ikke ble informert før nå, sa Berg til Computerworld for et halvt år siden.

Les om:

Sikkerhet