Vil samarbeide med industrien

Vil samarbeide med industrien

Yara etterlyser mer sikkerhetssamarbeid i Norge.

- Det hadde vært fint med industrielt samarbeid, på basis av tillit, der vi hadde kunne utvekslet erfaringer og lært av hverandre. Uansett vil Yara samarbeide internt, der samtlige eksperter i våre produksjonsanlegg og it-avdeling deler og bruker all sin kunnskap for å sikre at produksjonsprosessene, sier Ragnar Georg Stokke, fagsjef for automatisering og elektro i Yara International.

Yaras amoniakkfabrikker har forøvrig verdensrekord i oppetid, på over tre års kontinuerlig drift.

Ikke pratsomme

Computerworld har tatt kontakt med noen andre industrikjemper i Norge for å høre hva slags betraktninger og tanker disse har på sikkerhetsfronten.

- I Statoil er it-sikkerhet høyt på agendaen. Vi overvåker kontinuerlig trusselbildet og gjennomfører tiltak basert på basert på risikovurderinger. Når det gjelder it-sikkerhet tilknyttet våre anlegg har vi et ekstra høyt fokus på dette. Den overordnede strategien rundt it-sikring er å ha en risikobasert og effektiv håndtering av trusler knyttet til informasjon og teknologi, sier ansvarlig for informasjonssikkerhet i Statoil, Lars Idland, i en epost.

- Hva tenker Statotil om en eventuell nasjonal cyberstrategi eller utveksling av sikkerhetserfaring på tvers av selskaper i industrisektoren?

- Statoil har et godt samarbeid med relevante myndigheter og vurderer trusselbildet ut fra dette, sammen med informasjon fra eksterne og interne eksperter. Vi har et ekstra stort sikkerhetsfokus på våre anlegg. Stuxnet har understrekt viktigheten av dette. Statoil har stor tro på samarbeid i industrien innenfor it-sikkerhet.

Heller ikke pratsomme

Hydro fokuserer også mye på it-sikkerhet.

- Vi har en sentral enhet i Hydro-konsernet som har ansvar for it-sikkerhet. De arbeider med dette i henhold til våre interne retningslinjer og planverk. Dette innebærer også at vi holder oss oppdatert på nye trusler, og håndterer disse i henhold til de fastsatte retningslinjene, skriver informasjonsdirektør Halvor Molland i en epost.

- Hva tenker dere om et eventuelt samarbeid på sikkerhetsfronten med andre industriaktører?

- Vi synes det er positivt at det settes fokus på sårbarhet og trusler via nettet som er rettet mot næringsliv og andre aktører. Vi samarbeider også i dag med andre aktører, der vi mener det er relevant.

Sikkerhet