Vil skjerpe personvernet i reisekort

Vil skjerpe personvernet i reisekort

Datatilsynet og kollektivbransjen skal bli enige om billettregler.

Med nye, digitale billetter følger nye personvernutfordringer. Datatilsynet og kollektivbransjen går nå sammen for å utarbeide nye, nasjonale retningslinjer.

- Elektronisk billetter blir hverdagen for stadig flere kollektivreisende. Det gjelder ikke bare i Oslo-regionen, men også byer som Trondheim, Stavanger og Bergen. Bransjen ser absolutt utfordringen med å finne balansen mellom tilgang på god reisestatistikk og personvern. Derfor har vi nå tatt initiativ for å få på plass et sett med nasjonale retningslinjer, sier Bernt Reitan Jenssen, representant for medlemmene i Kollektivtrafikkforeningen i denne saken, i en pressemelding.

Fordeler og utfordringer

Fordelen med digitale billettsystemer for kollektivbransjen, er statistikken som gjør det enklere å planlegge trafikkavviklingen. Oslo står for eksempel overfor en befolkningsvekst kommende år som kan gjøre halvtomme busser om til stappfulle.

- De elektroniske billettsystemene gir kundene en enkel og moderne betalingsløsning – samtidig som de gir kollektivselskapene uvurderlig statistikk for å dimensjonere og planlegge tilbudet best mulig for fremtiden, sier Reitan Jenssen.

Han understreker at kollektivbransjen tar personvern svært alvorlig, at de som reiser kollektivt skal være sikre på at personvernet er ivaretatt.

- Bra de tar grep

Datatilsynet liker initiativet.

- Det er positivt at kollektivtrafikkbransjen tar et tydelig ansvar for personvernet til de reisende, og ser at elektronisk billettering ikke bare skaper muligheter, men også utfordringer. De nye systemene er en utfordring for personvernet hvis for eksempel personopplysninger om de reisende blir lagret unødig, for lenge, eller informasjon til kundene om bruk av personopplysninger er for dårlig. Her er vi helt avhengig av å trekke noen overordnede og tydelige grenser, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon.

Kollektivbransjen er ikke alene om denne typen problemstillinger.

- Forhåpentlig kan dette være til inspirasjon også for andre bransjer til å være i forkant, og utarbeide egne retningslinjer for god behandling av kundestatistikk, mener Thon.

Les om: