Vil stanse Google-fusjon

Vil stanse Google-fusjon

Skepsisen til Googles oppkjøp av Doubleclick vokser. Nå får personverngrupper støtte fra republikanske politikere

Flere amerikanske personvern-grupperinger har advart mot kjøpet av Doubleclick siden det først ble varslet i april i år. Oppkjøpet til 3,1 milliarder dollar vil knytte sammen det ledende selskapet innen søk på internett med en ledende leverandør av annonsesystemer, og mange er kritiske.

Dette "ekteskapet" vil utgjøre en betydelig trussel mot personvernet, mener organisasjoner som Electronic Privacy Information Center (EPIC) og Center for Digital Democracy (CDD).

Nå har tolv republikanske medlemmer av Representantenes hus kalt inn til kongresshøringer om det forestående oppkjøpet. De tolv har sendt et brev til demokraten Bobby Rush. Rush leder underkomiteen som behandler forbrukerrelaterte saker i Handels - og energikomiteen.

LES OGSÅ: Obama vil ha nøytralt nett

"Google og Doubleclick vil eie både en av de aller største databasene for søk og en av verdens største databaser med informasjon om brukerens atferdsprofiler. Følgene av en slik fusjon kan få for personvernet kan være enorme. Uten en grundig evaluering vil verken vi eller allmennheten i USA forstå rekkeveidden av konsekvensene" skriver republikanerne i sitt brev.

Konkurranse viktigere

I tillegg har stiftelsen American Antitrust Institute, som generelt er skeptisk til store fusjoner, sendt ut en rapport der det advares mot oppkjøpet av Doubleclick av hensyn til konkurransesituasjonen.

Google selv sier i en kommentar at personvernspørsmålet tas svært alvorlig, og at om fusjonen skal lykkes, er selskapene avhengig av tillit hos brukerne. Personvern bør drøftes på et bredere grunnlag, mener søkeselskapet.

Google hevder å ha vært tidlig ute med å kunngjøre at selskapet sletter data om brukernes benyttede ip-adresser (etter 18 måneder). Dessuten eier ikke Doubleclick data om brukerne når de selger reklame til nettsteder, det er det nettstedene selv som gjør, understreker Google.

LES OGSÅ: Google til kamp mot Facebook

Den amerikanske handelskommmisjonen, Federal Trade Commission, har tatt til orde for å drøfte fusjonen mellom de to storselskapene først og fremst i et konkurransemessig perspektiv.

- Grunnleggende problem

Men Googles selvforsvar er ikke godt nok for de tre grupperingene som står bak klagen.

Electronic Privacy Information Center (EPIC), Center for Digital Democracy (CDD) og U.S. Public Interest Research Group (US PIRG) leverte inn en elleve sider lang klage på fusjonen mellom Google og Doubleclick til handelskommisjonen 20. april. En tilleggsrapport om personvernpraksis i hele industrien ble levert i forrige uke av CDD og US PIRG.

- Denne avtalen kan få dyptgående konsekvenser. Vi må være på vakt, sier Jeffrey Chester, direktør i CDD.

Han bemerker at Google har unngått å kommentere det konkrete innholdet i klagene, som i har tre hovedpoenger:

- Google og DoubleClick vil sitte på en enorm database om nettbrukere.

- Fusjonen vil gi ett selskap tilgang til mer informasjon om forbrukernes nett-aktiviteter enn noe annet selskap i verden.

- Google vil være praktisk talt uten juridiske forpliktelser til å sørge for personvern, sikkerhet og nøyaktighet med hensyn til de personlige dataene som selskapet innhenter.

Sikkerhet