Vil straffe gammeldagse leger

Vil straffe gammeldagse leger

Elettra Ronchi i EU vil premiere leger som bruker epost, og bøtelegge de som nekter.

Det har vært mye investering i elektroniske løsninger i helsevesenet, men resultatene er nedslående. I USA og store deler av Europa er utfordringene fremdeles store.

Dette sier Elettra Ronchi i EUs divisjon for helsepolitikk, på åpningen av HelseIt i Trondheim. Helseuken organiseres av Kith (Kompetansesenteret for ikt i helsesektoren).

Ronchi presenterte på konferansen en rapport som er gjennomført i OECD, om bruk av elektroniske pasientjournaler og epost.

Stort gap

Resultatene viser at den massive investeringen som OECD-land har gjennomført de siste ti år ikke har gitt avkastningen som er ønsket. Til og med i de nordiske landene, hvor utrullingen av elektroniske løsninger har kommet veldig langt, er det et stort gap mellom tilgang til elektroniske journaler, og vellykket bruk av dem.

Samtidig vil de nordiske landene få den største befolkningsøkningen innen den utviklede verden. For hele OECD vil kostnadene for helse øke raskere enn takten til nasjonalt bruttoprodukt. De betyr at helse relativt sett vil bli dyrere.

En av grunnene til at adopsjonen av elektroniske midler går sakte, skal være at incentivene ligger på feil områder.

Betalingssystemene er rett og slett basert på en gammeldags organisering av helsevesenet, mener Ronchi.

- Det er én ting å gi leger datamaskiner, noe helt annet å få dem til å bruke de, forklarer hun.

Trenger omrokering

I rapporten kommer det frem en rekke måter å endre betalingsstrukturen, for å stimulere digitaliseringen av helsevesenet.

- Vi ser feil når det gjelder hvor incentivene gis, og trenger en mer rettferdig omrokering av kostnader og gevinster, sier Ronchi.

En av de grunnsteinene i helsevesenet, er at leger får betalt for hver pasient de behandler. Men dette vil ikke nødvendigvis øke deres aribeid for å forebygger sykdommer, eller følge opp pasienter på epost.

- Å betale for hver pasient som har vært innom legekontoret, er en modell som ikke er bra for at de digitale virkemidlene som finnes og bør tas i bruk, mener Ronchi.

Pisk og gulrot

Det betyr blant annet at bonuser og andre former for ekstra betaling må endres og rettes mot bruk av epost, e-resept og andre former for elektronisk kommunikasjon.

- Det viser av ulike prosjekter i flere land at slike betalinger setter fart på bruk av elektroniske midler, sier Ronchi.

Også gjennom direkte investeringer, og bygging av e-helse-løsninger, bidrar til raskere adopsjon.

- Til slutt kan man bruke straffer i form av bot eller liknende, til leger som til tross for tilgang til digitale midler, ikke bruker dem, avslutter Ronchi.

Computerworlds It-helse følger Kiths HelseIt-uke.

Sikkerhet