Wikileaks utsetter lekkasjeløsning

Wikileaks utsetter lekkasjeløsning

Systemet som skal løse Wikileaks' sikkerhetsproblemer er forsinket.

Rundt en måned har gått siden Wikileaks-grunnlegger Julian Assange gikk ut og opplyste at organisasjonen hadde alvorlige pengeproblemer.

Nå melder han at utviklingen av et nytt system som skal gjøre det tryggere for kilder å sende informasjon til organisasjonen har møtt sikkerhetsutfordringer.

Lanseringen av det nye systemet er derfor forsinket.

Den tidligere løsningen har vært offline mesteparten av tiden siden Wikileaks slapp en rekke hemmelige notater fra amerikanske diplomater for omtrent ett år siden.

Siden den gang har organisasjonen jobbet med å utvikle en ny løsning for innlevering av sensitive dokumenter. Den nye løsningen skal ha fokus på sikkerhet, men ifølge Assange er den langt fra god nok.

Assange har sagt at det er ikke mulig å stole på vanlige nettbaserte krypteringsløsninger, og at lanseringen av det nye systemet derfor er utsatt.

I en melding fra organisasjonen heter det at

"på grunn av stadig forverret tilstand til internettsikkerhet som har en direkte påvirkning på kilders muligheter til å kommunisere med journalister og menneskerettighetsaktivister på en sikker måte, har Wikileaks bestemt seg for å utsette lanseringen som opprinnelig var planlagt for manday 28. november utsatt av hensyn til kildenes sikkerhet."

Les om:

Sikkerhet