Willy Jensen gir seg som PT-sjef

Willy Jensen gir seg som PT-sjef

Først skal Jensen til EU, deretter går han av med pensjon.

En av veteranene innen norsk tele- og it-bransje, direktør i Post- og teletilsynet (PT) Willy Jensen, er i ferd med å fratre sin stilling.

Snart skal Jensen utvide horisonten og bli kommunikasjonsråd ved den norske EU-delegasjonen.

"Alt har sin tid"

Arbeidet starter 1. august, og skal vare i ett år. Når perioden i Brussel er over, vil han ikke komme tilbake til PT.

- Jeg fyllte 65 år i julen, og hadde lenge tenkt å gå ut i pensjon snart. Men så kom denne jobben, og da passet det jo bra, forteller Jensen til Computerworld.

Jensen ser frem til å jobbe i EU-systemet. Han har jobbet mange år med Norges EU-delegasjon allerede, men gleder seg til å fokusere på dette arbeidet 100 prosent.

- Men hvordan føles det å forlate PT etter ti år i direktørstolen?

- Jeg forlater en arbeidsplass som jeg trives veldig, veldig godt i. Og hvor vi gjør viktig, samfunnsnyttig arbeid. Men alt har sin tid, svarer Jensen.

Bransjens mann

Willy Jensen blir Norges første kommunikasjonsråd i EU. Han skal fungere som bindeleddet mellom norske myndigheter og EU, og skal ha spesielt fokus på saker som vedrører norsk ekom- og postpolitikk, og ekom-bransjen i Norge.

Dette har til nå vært gjort av samferdselsråden, men blir nå et eget ansvarsområde.

- Det er viktig for Norge å holde seg oppdatert om saker som får direkte innvirkning på det norske samfunnet. Regulering av internett, mobiltelefoni, postsaker, frekvenser og standarder for handel er alle områder der Norge må være til stede og fremme vårt lands interesser, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

- Jeg er meget tilfreds med at Jensen tar på seg oppgaven og ser frem til å styrke den norske delegasjonen med hans kompetanse.

Sikkerhet