Yahoo er webversting

Yahoo er webversting

Yahoo er verre enn Google, og lagrer 2507 data om deg i løpet av en måned.

Yahoo er verst når det gjelder lagring av data som kommer fra brukertrafikk. Yahoo er verre enn Google, samtidig som sistnevnte er under behandling i EU for nettopp lagring av brukerdata. Dette kommer frem i en undersøkelse som New York Times har gjennomført.

Louise Story i avisa har sammen med analyseselskapet Comscore gjennomgått ulike webtjenester for å finne ut hvor mye av nettbruken de lagrer i loggene sine. Det gjelder all slags adferd på nettet, fra søkeord til videoer som har blitt sett.

Undersøkelsen viser at Yahoo er ivrigst å ta være på surferesultatene. Ifølge NYT lagret Yahoo 2507 ulike data per bruker i desember. Det er mye verre enn Google, som lagret ikke mer enn 578 ulike data per bruker. Enda lavere ligger Time Warner, AOL, Fox Interactive og MySpace.

Det er overraskende, fordi Google får mest pepper for lagring av brukerdata. Europaparlamentet gransker nå selskapet som prøver å slå seg sammen med nettannonseringsselskapet Doubleclick.

Vanlig praksis

Brukeren har forlengst mistet anonymiteten på nettet, men ikke mange vet hvor mye av atferden som egentlig lagres. Det ligger store gevinster i forståelsen av hvilke brukere som kommer til et nettsted. Mens annonsemarkedet online hittil har vært basert på rene antall brukere og klikk, beveger nettmarkedet seg i en retning hvor type leser er mye viktigere enn mengden.

Ifølge NYT har store nettselskaper ingen hemninger i lagring av data og bygging av brukerprofiler. Hundrevis av fakta lagres hver måned uten at noen ber om brukerens tillatelse, og det lagres stadig mer. Brukeren får i økende grad skreddersydde annonser.

Og da har NYT ikke en gang sett på personlige profiler. Nettbrukerne legger i økende grad personlig informasjon på nettet og sosiale nettverk, som favoritt kjæledyr, farge, musikk, og andre preferanser.

- Dette er verre en vi trodde. Nettbruk avslører mye om oss, som preferanser, angster, og problemer. Hvis dette lagres vet de mer om oss enn det vi tror, sier Marc Rotenberg i Electronic Privacy Information Center.

Sikkerhet