Sikkerhetskonferanse i høst

Sikkerhetskonferanse i høst

ISF gjennomfører i september sitt årlige sikkerhetsfaglige arrangement, IT-sikkerhetskonferansen.

Konferansen har fokus på informasjonssikkerhet i form av etablering av sikkerhet, vedlikehold av sikkerhet og teknologiske sikkerhetsløsninger. I tillegg til denne konferansen arrangerer ISF jevnlig medlemsmøter, skriver organisasjonen i en pressemelding

IT-SikkerhetsForum er en ideell organisasjon som skal arbeide med informasjonssikkerhet for medlemmene. Medlemmene er organisasjoner innen så vel offentlig forvaltning som privat næringsliv som er interessert for informasjonssikkerhet.

Modernisering

Det vil holdes nærmere 20 foredrag som spenner over hele fagområdet Informasjonssikkerhet. Plenumsdebatten skal sette fokus på sikkerhetsinitiativene innen offentlig forvaltning:

Debatten vil fokusere på samordningen av de statlige initiativene og hva dette betyr for enkeltindivider og organisasjoner.

Det fullstendige programmet er å finne på www.isf.no.