Sikkerhetsnett i Washington

IBM har inngått en kontrakt om bygging av et trådløst nettverk til bruk for sikkerhetspersonell i den amerikanske hovedstaden.

Prosjektet skal gi en vei rundt forskjellig type kommunikasjonsutstyr som ikke snakker sammen. Over 40 forskjellige utrykningsetater på kommunalt, statlig og føderalt nivå skal kunne kommunisere med hverandre via pc, digitale hjelpere og dataforberedte mobiltelefoner.

Brannmenn, politi og andre vil kunne få tilgang til myndighetenes databaser ved ulykker og andre kritiske hendelser.