Sikkerhetsportal åpnet uten støttespillere

Sikkerhetsportal åpnet uten støttespillere

Den prestisjetunge sikkerhetsportalen ble åpnet i dag uten de største pki-leverandørene.

Det er Bankenes Betalingssentral (BBS) som på oppdrag fra Moderninseringsdepartementet har utviklet portalen. Det er Brønnøysundregistrene som skal forvalte samarbeidet mellom det offenlige og BBS som leverandør.

- Per i dag er det bare signert avtaler med to leverandører av pki i portalen. Det er Commfides og Siemens Business Partner. Vi er i forhandlinger med Buypass, forteller informajonssjef Stein-Arne Tjore i BBS.

- Hva går forhandlingene ut på, handler det om pris-struktur?

- Det kan jeg ikke kommentere så lenge forhandlingene pågår.

- Hva med Bank-ID har man kommet nærmere en løsning?

- Der pågår det fremdeles diskusjoner om hvordan man skal få med denne løsningen også, forteller Tjore.

De to viktigste mangler

Dermed står den offentlige sikkerhetsportalen uten de to største leverandørene av pki-tjenester i Norge. Alle statlige etater er pålagt å benytte tjenester fra portalen fra og med åpningen i dag, 15. desember. Når to så sentrale aktører fremdeles står utenfor, kan dette by på en svært trang start for portalen.

Vi har bedt om kommentar fra fornyingsminister Heidi Grande Røys.

- Det foregår nå en prosess mellom BBS og Brønnøysundregistrene på den ene siden, og BBS og aktuelle pki-leverandører på den andre siden. Vi ser ingen stor dramatikk i dette, uttaler seniorrårgiver i departementets informasjonstjeneste, Ragnvald Berggrav.

I den opprinnelige planen skulle også Min Side-portalen bli lansert i dag. For to uker siden ble det klart at denne lanseringen er utsatt til en gang i første kvartal. Leverandørene i og rundt portalen uttalte at de har levert alt etter plan, men departementet sa at de ønsket lenger test-fase.

Dramatikk

Det var Computerworld.no som i går kunne avsløre oppstartsproblemene til Sikkerhetsportalen.

Det kan nå vise seg at det er avtale-problemene knyttet til Sikkerhetsportalen som er årsaken til at Min Side lanseringen er utsatt.

- Utsettelsen skyldes bare at man ville teste mer. Såvidt jeg vet har disse to sakene ingenting med hverandre å gjøre, uttaler Berggrav.

Min Side og Sikkerhetsportalen har i hele året vært selve fyrtårnene for den offentlige it-satsing. Utsettelse og oppstartsproblemene er dramatisk sett i henhold til den betydningen prosjektene er gitt.