Sikkert og brukervennlig?

Sikkert og brukervennlig?

Abelia avholder seminar neste uke om brukervennlighet og sikkerhet.
Dersom sikkerhetsløsningen reduserer brukervennligheten på it, risikerer leverandøren at kundene rømmer. Samtidig vil en brukervennlig it-løsning redusere muligheten for feil bruk - og dermed øke sikkerheten. Avveiningen mellom brukervennlighet og sikkerhet er tema på Abelia-seminaret torsdag 23. september.

Målet for seminaret er å skape bevissthet om sikre og brukervennlige systemer, og presentere en metodikk som trekker fram brukervennlighet i praktisk sikkerhetsarbeid. Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer innleder, og flere leverandører og brukere vil belyse temaet fra sine ståsteder.