Sikkert som banken

Sikkert som banken

Digital signatur skal effektivisere innkjøpene til de sju kommunene i Det Digitale Trøndelag. Og innbyggerne får enklere byggesaksbehandling.
STJØRDAL: Trøndelagskommunene Steinkjer, Frosta, Levanger, Verdal, Stjørdal, Malvik og Trondheim har gått sammen for å utnytte bredbånd og elektronisk signatur (PKI) til å effektivisere forvaltningen.

Det Digitale Trøndelag (DDT), som er det fantasifulle navnet på samarbeidet mellom kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag, begynte med at kommunene ville utvikle elektroniske skjemaer. Raskt kom deltakerne til at nytten av skjemaer på web er svært begrenset uten digital signatur. Valget falt på BankID.

-- Vi har tro på bankene. Utbredelsen vil skyte fart når bankene sender ut to millioner kort med BankID mot slutten av året, sier Elin Wikmark Darell, it-leder i Stjørdal og sentral i DDT.

1000 brukere

Alle kommunene står likt i samarbeidet. Det betyr at meningene til Frosta, som har like mange innbyggere som Trondheim kommune har ansatte, blir tillagt like stor vekt som de større kommunene.

10.000 timer egeninnsats skal kommunene ha lagt ned før prosjektet ferdigstilles til høsten. I tillegg bidrar den statlige bredbånds-pengebingen Høykom med midler som blant annet går til å lønne den innleide prosjektlederen fra konsulentselskapet Bouvet. Sparebanken1 og Fokus Bank er også viktige samarbeidspartnere.

1.000 innbyggere vil ta i bruk BankID i regi av prosjektet. De fleste av disse er kommunalt ansatte med innkjøpsansvar. Målet er at flest mulig av innkjøpene skal gjøres på markedsplassen ehandel.no, for at rammeavtaler skal utnyttes bedre og for å forenkle fakturahåndtering.

-- 24 offentlige instanser bruker ehandel.no. Ti av disse er lokalisert i Trøndelag. Sju av dem er med i DDT, sier prosjektleder Elin Kleven.

Nye innkjøpsrutiner forkorter den interne saksbehandlingstiden. Bruken av godkjent digital signatur gjør at kontering og anvisning skjer i forkant. Det frigjør ressurser til saksbehandling og annen kjernevirksomhet.

Lite it

Erfaringene fra DDT viser at å innføre ehandel krever like store omstillinger som en omorganisering. Endring av tankesett har vært en viktig del av DDTs virksomhet.

I tillegg til ehandel er "Ebygg" (byggesøknader via web) det andre delprosjektet i DDT. Byggesøknader ble valgt framfor barnehagesøknader, som var den opprinnnelige planen, fordi byggesaker omfatter flere typer dokumenter og krever større båndbredde. Dermed var det lettere å få støtte fra Høykom.

Norkart har levert løsning for kartinnsyn og er nå i ferd med å implementere BankID. Når alle brikkene er på plass vil entreprenører og privatpersoner kunne fylle ut byggesøknader på nett. Håpet er at både søkere og saksbehandlere sparer tid gjennom automatisert utfyllingshjelp.

Selve saksbehandlingen påvirkes ikke. Manglende integrasjon med arkiv- og fagsystemer gjør at søknadene på skrives ut på papir før de behandles. Lokale forskjeller gjør at DDT-samarbeidet ikke legger seg opp i kommunenes interne it-løsninger.

-- Vi samarbeider ikke når det gjelder implementering. Men løsningene blir nokså like likevel fordi det bare finnes et fåtall leverandører, sier it-sjef Darell i Stjørdal kommune.