Sikrer nettbetaling

Medieovervåkere og Mediebedriftenes Landsforbund har blitt enige om en avtale som klarerer betaling og bruk av dyplenking og nettartikler. Avtalen er unik i nordisk sammenheng.
Siden tidlig i 2002 har MBL via sitt prosjekt Klareringstjenesten jobbet for å komme frem til avtaler med de ulike medie- og nyhetsovervåkerne i Norge. Fra april i år har Klareringstjenesten gått inn i en ordinær driftsform som en heleid datter av MBL. Sent i mai i år ble det undertegnet en rekke avtaler med nettagentene. Ifølge Geir Engen i MBL er avtalen historisk.

Unik avtale

-- I Danmark måtte man gjennom en rettssak for å komme til enighet og klarhet om de prinsipper som skal gjelde for disse nettagentene, eller digitale medie- og nyhetsovervåkere. Både aktørene og vi er godt fornøyd med at vi har klart å forhandle oss frem til klare avtaler på dette området, sier Engen.

Avgiften er innført fra 20. mai 2003. Det gir alle som betaler avgiften tilgang for et ubegrenset antall brukere til et ubegrenset antall nyhetsartikler. Denne retten gjelder i 30 dager. Avtalen gir også nettagentene rett til å foreta dyplenking og digital kopiering mot økonomisk kompensasjon.

-- Dette er et stort gjennombrudd for betaling for innhold på internett i Norge, mener Engen.

Pågang

Klareringstjenesten har som formål å sikre betaling for stoff som blir kopiert digitalt, som et slags Kopinor for digitale kopier. Klareringstjenesten har nå inngått avtale med syv ulike medie- og nyhetsovervåkere i Norge, og flere avtaler er på gang.

-- Vi har allerede hatt stor pågang fra det offentlige og bedrifter med spørsmål om hvilke aktører som har undertegnet avtalen. Jeg tror det vil være umulig å drive i denne bransjen i Norge uten en avtale med Klareringstjenesten, mener Engen.